Dünyamızda Bazı Canlı Türlerinin Yok Olmasının Doğal Dengeye Etkisi

Canlılar yaşadıkları çevreyle sürekli bir etkileşim içindedirler. Beslenmeleri de bu doğal ortamda gerçekleşir. Bu ilişkiye doğal denge denir.

Doğanın zarar görmesi doğal dengenin bozulmasına neden olur. Buda canlı türlerinin yok olmasına yol açar. Bulunduğu çevreyi en çok etkileyen ve ona zarar veren canlı insandır. Dünya nüfusu hızla artmaktadır. Artan nüfusun beslenme ve barınma sorunu doğanın dengesinin bozulmasına neden olmaktadır. Tarla açmak bina yapmak gibi nedenlerle ormanlar yok edilmektedir. Buda erozyonu artmasına verimli toprakların kaybolmasına yol açmaktadır. Hızla artan sanayi artıklarının çevreye bırakılması çevrenin kirlenmesine ve bazı canlı türlerinin yok olmasına neden olmaktadır. Ancak son yıllarda çevreyi korumak amacıyla bazı kişi ve kurumlar çeşitli çalışmalar yapmakta ve milli parklar oluşturmaktadırlar. Nüfusun hızla artmasına paralel olarak doğal kaynaklarda hızla tükendiğine göre nüfus planlaması bir önlem olabilir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir