Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi Açılması Sebep Ve Sonuçları

Rusya’daki çarlık rejiminin yıkılmasından sonra kurulan Sosyalist devlet ile birlikte 1918 senesinde Ermeni devleti de oluşturulmaya başlanmıştır. Kurulduktan sonra çok geçmeden topraklarımıza saldırılarda bulunmuşlar, İslam ülkelerindeki insanlara zulmedip katletmeye başlamışlardır. Durmak bilmeyen bu saldırılar sonucunda bir karar alındı ve ordu toparlanıp Ermenilere karşı saldırıya geçmeye hazırlandı.

“Elviye-i Selâse” olarak adlandırılan ve doğuda bulunan üç şehrimiz olarak bilinen Artvin, Kars ve Ardahan’ın topraklarımıza geri katılmasını sağlamak için Bakanlar Kurulu TBMM’den ilave olarak bu vazifeyi almıştır ve hemen doğu cephesini kurmuştur. Doğu cephesinin başında Kazım Karabekir Paşa bulunmaktaydı. Kazım Karabekir Paşa 30 Mayıs ve 4 Haziran 1920’de bu illerin durumunu belirten bir rapor hazırladı. Raporda şunlar yazmaktadır, Ermenilerin bu iller dışında Erzurum’uda almayı hedeflediği, bu sebeple daha fazla toprak kaybetmemek için Ermenilere karşı hazır ve tetikte bulunmamız gerektiğini ve “Elviye-i Selâse” yi tekrardan kendi topraklarımıza katmamız gerektiğini bildirmiştir. Meclis, Paşanın söylediklerini dikkate almış ve onaylamıştır. 7 Haziranda saldırı kararı alınmış ancak Rus Sovyet hükümetinin devreye girmesi ile birlikte politik yollardan bir sonuca varılabileceği kararı alınmış ve saldırı ertelenmiştir. Ancak saldırılara son vermeyen ve Oltu’yu topraklarına katan Ermenilere karşı 28 Eylül 1920 tarihinde bir saldırı düzenlenmiştir ve bu saldırı sonucunda sırası ile Sarıkamış, Kars ve Gümrü yeniden geri kazanılmıştır.

Sonuç olarak 2 Aralık gecesi Gümrü Barış Antlaşması adı altında bir anlaşma imzalandı ve bu antlaşma TBMM’nin ilk antlaşması oldu. Ayrıca doğu sınırlarımız da yavaş yavaş belirginleşmeye başladı.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir