Türkiye’nin Matematik Konumu

Bir yerin ekvator ve başlangıç meridyenine göre konumuna matematik konum denir. Bir noktanın enlem ve boylam değerleri matematik konumudur. Türkiye’nin matematik konumu 26 °- 45 ° doğu boylamları ile 36 °- 42 ° kuzey enlemleri arasındadır.

a- Türkiye, Kuzey Yarım Küre’de yani ekvatorun kuzeyinde yer alır. Bunun sonucunda;

* Güneş ışınlarının geliş açısı güneyden kuzeye doğru daralır.

* Güneyden kuzeye gidildikçe sıcaklık azalır.(kıyı boyunca güney-kuzey arasında 6-7 °C fark vardır)

* Denizlerin tuzluluk oranı, güneyden kuzeye doğru azalır.(Akdeniz %38, Karadeniz%18)

* Kuzeyden esen rüzgarlar soğuk, güneyden esen rüzgarlar sıcaktır.

* Kuzeyden güneye doğru cisimlerin gölge boyu kısalır.

* Kuzeyden güneye gece-gündüz arası zaman farkı azalır.

b- Türkiye, Orta Kuşak’ta yer alır. Bunu sonucu olarak;

* Dört mevsim belirgin olarak yaşanır.

* Tarım ürünleri ve doğal bitki örtüsünde çeşitlilik görülür.

* Beşeri ve ekonomik faaliyetlerde çeşitlilik görülür.

c- Türkiye dönenceler dışında yer aldığı için güneş ışınları hiçbir zaman yatay düzleme dik düşmez ve gölge boyu sıfır olmaz.

d- Türkiye Kuzey Kutup Dairesi’nin güneyinde yer aldığı için hiçbir zaman gece veya gündüz süresi 24 saati geçmez.

Türkiye 26°-45° doğu boylamlarında bulunduğu için ;

* Başlangıç meridyeninin dolusudur. Doğu ile batı uç noktaları arasında 19 meridyen vardır. Buda 76’ zaman farkına neden olur.

* Türkiye, 2. Ve 3. saat dilimini kullanır. 30° doğu meridyenini kışın, geri saat uygulaması olarak; 45° doğu meridyenini yazın, ileri saat u ygulaması olarak kullanır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir