Türkiye’nin Özel Konumunun Sonuçları

1- Türkiye; Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının birbirine çok yakın olduğu yerde asya ve Avrupa kıtaları üzerinde toprağı bulunan bir ülkedir. Bu kıtalar arasında doğal bir köprüdür. Kıtalar arasındaki ulaşım yolları üzerinde bulunur. Tarihte önemli ticaret yolları onun üzerinden geçmiştir.(baharat, ipek ve kral yolu gibi) Bu yollar ve şuandaki yollar Türkiye’ye ticari canlılık kazandırmıştır. Tarih boyunca birçok medeniyete beşiklik yapmıştır. Çeşitli ülkelerle sınır komşusudur. Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarım ada ülkesidir.

* Deniz ticareti ve ulaşımı yapılmaktadır.

* Kıyı (deniz) turizmi gelişmiştir.

* Deniz ürünlerinde yararlanılmaktadır.

* Kıyı ile iç kesimler arasında iklim koşulları (sıcaklık, nem ve yağış) bakımından farklılık görülür. Buna bağlı olarak bitki örtüsü, tarım ürünleri ve toprak tipleri farklılık gösterir.

* Dünya petrolünün yarısından fazlasını üreten Orta Doğu ülkeleri ile komşudur.

* Avrupa ülkeleri ile Orta Doğu ülkeleri arasında köprü vazifesi görür.

* Zengin yer altı ve yer üstü (su) kaynaklarıyla 70 milyon dolayındaki genç ve dinamik nüfusuyla, gelişen ekonomisiyle, stratejik önemi artmıştır.

* Ekonomik kültürel ve sosyal yapısı farklı Müslüman ve Hıristiyan toplulukları arasındadır.

* Alp-Himalaya kıvrım kuşağı üzerinde yer aldığı için yüksek bir ülkedir.

Bu özelliğin sonucunda;

* Deniz ikliminin etki alanı daralmış karasal iklimin etki alanı genişlemiştir.

* Tarım alanları daralmıştır.

* Akarsu aşındırması artmıştır.

* Yer şekilleri engebeli olduğu için tarım dışı faaliyetler (hayvancılık, ormancılık gibi) artmıştır.

2- Ülkemizde batıdan doğuya doğru yükselti artar. Bunun sonucunda karasallık doğuya doğru artar. Sıcaklık ortalaması doğuya doğru azalır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir