Eksik Baskınlık, Eş Baskınlık, Çok Allellik Kavramlarının Örnekler İle Açıklanması

Eksik Baskınlık, eş Baskınlık, çok allellik kavramlarının örnekler ile açıklanması

Eksik Baskınlık:  Allel genlerin birbirlerine kesin bir baskınlık uygulamadığı baskınlık türüdür. Eksik Baskınlıkta iki karakterin karışımı sonucunda heterozigot bireylerde görülen özellikler görülmektedir.

Örnek: Eksik baskınlığa örnek olarak akşam sefası ve aslan ağzı çiçeklerinin renk genleri gösterilebilir. Eksik baskınlığa bir diğer örnek ise sığırlarda bulunan beyaz ve kırmızı kıl rengidir.

  • KK: Kırmızı Çiçek
  • BB: Beyaz Çiçek
  • KB: Pembe Çiçek

Eş Baskınlık: Allel genlerin birbirlerine baskınlık uygulamadığı baskınlık türüdür. İki karakter de heterozigot bireylerde görülmektedir.

Örnek: Eş baskınlığa örnek olarak insanlarda bulunan MN ve AB kan grupları gösterilebilir.

  • AA: A kan grubu
  • BB: B kan grubu
  • AB: AB kan grubu

Çok Allellik: Bazı canlılarda karakterlerin oluşması için ikiden fazla allel gene ihtiyaç vardır. Oluşan bu durumlara çok allellik denilmektedir. Allel genler canlılar üzerin en fazla iki tane olarak aynı anda yer alabilirler. Karakterlerin meydana gelmesi için birden fazla allel gen oluşsa da yalnızca iki tanesi aynı yerde bulunabilir. Bunun sebebi ise genlerden bir tanesinin anneden diğerinin ise babadan gelmiş olmasıdır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir