Gazların Genel Özellikleri

Maddenin üç hallerinden biri olan gaz belirli bir sıcaklık üzerinde basınca maruz kalıp sıvılaştırılamaz. Bu maddeler belli bir şekle ve hacme sahip değildir. Gaz tanecikleri aralarında boşluklar bulunur ve bu sayede kolaylıkla bulundukları kabın hacmini alabilirler.

Gazların basınç veya sıcaklığı az oranda değişmesi gazın hacminde tam aksine çok büyük değişiklikler yaratır. Tüm gazların sıkışıklık ve genişleme katsayıları aynıdır. Fakat sıvı ve katılar böyle bir özelliğe sahip değildir. Bu sayede gazlar, katı ve sıvılardan daha kolay incelenir. Gazın basıncı, hareket halinde olan gaz taneciklerinin, bulunduğu kabın duvarına çarparak meydana getirdiği etkiye denir. Gazların bazı özellikleri vardır. Bunlar ;

* Maddenin hallerinden en düzensizidir.

* Gaz tanecikleri oldukça yüksek bir enerjiye sahiptir.

* Belli bir hacim ve şekli olmadığından bulundukları kabın hacmini alırlar.

* Katı ve sıvı öz kütle gazın öz kütlesinden oldukça yüksektir.

* Basın ölçen alete barometre denmektedir.

* Sıcaklığın etkisiyle tüm gazlar genişler ancak bu onlar için bir ayırt edici özellik değildir.

* Tüm ideal gazların normal şartlarda ki molar hacimleri 22,4’tür

* Her zaman birbirleriyle homojen karışım halinde değillerdir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir