Çözeltiler Hakkında Bilgi

Biri diğerinin içinde çözünen iki maddeden oluşmuş karışımlara çözelti denir. Şekerli su, tuzlu su, gazoz, alkollü su, tentürdiyot, oksijenli su, çözeltilere örnektir. Çözeltilerin içindeki maddelerin varlığı renk, koku, tat gibi özelliklerinden anlaşılır. Bazı karışımlarda ise bir madde diğerinin içinde gözle görülemeyecek şekilde karışır. Bir maddenin diğer bir madde içinde gözle görülemeyecek hale gelmesine çözünme denir. Tuz suyun içinde çözünür. Tuzlu su çözeltisin de suya çözücü tuza ise çözünen adı verilir. Ayran, aşure gibi karışımlarda bu tip karışımlardır. Şekeri çayın içine karıştırdığımızda bir süre sonra şekeri göremeyiz. Çünkü şeker çayın içinde çözünerek kaybolmuştur. Çözünme ile erime faklı olaylardır. Çünkü erime katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesidir.

Çözeltiler hep katı maddelerin sıvılar içerisinde çözünmesiyle oluşmaz. Gazoz, oksijenli su gazların sıvılar içinde çözünmesiyle oluşan çözeltilere örnektir. Alkollü su, sirkeli su, kolonya, su-süt karışımı sıvıların sıvılar içinde çözünmesiyle oluşan çözeltilere örnektir. Hava gazların gazlar içinde çözünmesiyle oluşan çözeltilere örnektir. Oksijen, azot gibi gazlar hava içinde çözünür.

Çözeltiler derişim ve çözünürlüklerine göre iki gruba ayrılır.

A- Derişimlerine Göre

1- Seyreltik Çözeltiler: Bol miktarda çözücü içinde çok az miktarda çözünen içeren çözeltilerdir. Çözücü buharlaştırılarak derişik yapılabilirler.

2- Derişik çözeltiler: Seyreltik çözeltilere göre aynı miktar çözücü içinde çok miktarda çözünen içeren çözeltilerdir. Çözücü eklenerek seyreltilebilirler.

B- Çözünürlüklerine Göre

1- Doymamış Çözelti: Belirtilen koşullarda birim miktar çözücüde çözebileceğinden daha az çözünen madde içeren çözeltilerdir.

2- Doymuş Çözelti: Belirtilen koşullarda birim miktar çözücüde çözebileceği kadar maddeyi çözmüş olan çözeltilerdir.

3- Aşırı Doymuş Çözelti: Belirtilen konuşlarda birim miktar çözücüde çözebileceğinden daha fazla çözünmüş madde içeren çözeltilerdir. Aşırı doymuş çözeltiler çok kararsızdırlar ve özel koşullarda özel olarak hazırlanırlar. En ufak bir etki ile doymuş çözelti durumuna geçerler.

One Response
  1. 21 Mart 2016

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir