Kimyasal Türler ve Etkileşimleri

Fiziksel değişim, maddelerin yapısını değiştirmeyen sadece şekil, biçim, hal, dış görünüşünde meydana gelen değişimlere verilen addır. Bu değişimler yeni maddeler oluşturmazlar. Sadece maddenin değişen özellikleri şekil, renk, büyüklüktür. Kısaca şöyle de diyebiliriz bu değişim m sonucu maddenin iç yapısı değişmez. Mumun erimesi, kağıdın yırtılması, tebeşirin kırılması, hal değiştirme olayları ve çözünme olayı gibi değişiklikler fiziksel değişime örnektir. Bu değişimlerin dışında fiziksel değişime örnek olarak odundan talaş yapılması ya da kumaşın kesilmesi verilebilir. Kimyasal olaylar maddenin yapı taşlarını değiştirir, fiziksel olaylarında sadece maddenin görünümü ve şekil değişir. Son olarak da bütün yırtılma olayları fiziksel bir değişimdir.
Kimyasal değişim, tüm maddeler atom veya molekül denilen küçük taneciklerden oluşur. Kimyasal özelliklerde bu küçük taneciklerin (molekül veya atom) yapılarıyla ilgili özelliklere denir. Paslanma, yanma, çürüme, bileşik yapma gibi özellikler kimyasal özelliklerdir. Kimyasal değişim maddenin molekül yapısı da değiştirir ve kimyasal değişimlerde maddenin geri dönüşümü olmaz. Kimyasal değiş de bu olaylara bağlı olarak bu özelliklerde meydana gelen değişmelere denir. Kısacası maddenin iç yapısında gerçekleşen değişmeler kimyasal değişmelerdir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir