Koca Ragıp Paşa’nın Biyografisinin Hazırlanması

Koca Ragıp Paşa 1698 senesinde İstanbul’da doğmuştur. Babası Şevki Mustafa Efendidir. Şevki Mustafa Efendi defterhane katibi idi. Koca Ragıp Paşa çok iyi bir eğitim almıştır ve daha ufak yaşlarda babasının yanında durarak Doğu dillerini öğrenmiştir. Daha sonra birçok memurluk görevinde bulunmuştur. Bağdat defterdarlığı ve Sadaret mektupçuluğu yaptığı bazı memurluk görevlerindendir. Bağdat valisi Ahmet Paşa’nın dikkatini çekmiştir ve valiye yazmış olduğu kaside sonucunda para ile ödüllendirilmiştir.

Osmanlı Devletinin  1739’da Rusya ile yapmış olduğu Belgrad Antlaşmasında önemli bir rol oynamıştır ve sırası ile 1740 senesinde Reisülküttaplığa 1743 senesinde de Mısır valiliğine atanmıştır. Kubbe veziri olarak 1748 senesinde İstanbul’a çağrıldı. Daha sonra Sayda, Halep ve Rakka’da vali olarak görev yaptı. 1757 senesinde padişah 3. Osman’ın sadrazamı olarak görev aldı. Sadrazamlık görevine 3. Mustafa döneminde de devam etti ve aynı zamanda 3. Mustafa’nın dul olan kız kardeşi Saliha Sultan ile 1753 senesinde evlenmiştir. Koca Ragıp Paşa sadrazamlık görevi boyunca önemli gelişmelere imza atmıştır. Vilayetlerdeki güvenliği sağlamış, askerlerin eğitimleri ile yakından ilgilenmiş, maliye konusunda çaba sarf etmiş ve buna benzer birçok alanda büyük katkı sağlamıştır. Ayrıca Osmanlı Devletinin Yedi Yıl savaşlarına girmesini engellemiştir.

Koca Ragıp Paşa, İstanbul’da 3. Mustafa’nın başlattığı imar hareketine katılmıştır. Bu hareket ile birlikte Koska’da mektep, çeşme ve kütüphane yaptırmıştır. Yaptırmış olduğu kütüphane bilim adamları tarafından övgü ile bahsedildi.

Koca Ragıp Paşa tam üç dilde çeşitli şiirler yazmıştır. Yazmış olduğu şiirler genellikle felsefe ile ilgili olmuştur. 18. yüzyıl divan şiirinin temsilcileri arasında yer almıştır. Şiirleri ancak o öldükten sonra toparlanıp bir araya getirilmiştir. Bazı önemli eserleri şunlardır; “Münşead Mecmua”, “Tahrik ve Tevfik” ve “Safinat al Ragıp” ‘tır.

Koca Ragıp Paşa 1763 senesinde hayatını kaybetmiştir ve mezarlığı İstanbul Koska’da kendi ismini taşıyan kütüphanenin yanındadır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir