Biyoloji Uygulama Alanları

Biyoteknoloji: Canlıların biyokimyasal özelliklerinden faydalanan tekniklerin tümü, tarımsal üretimin yetkinleştirilmesinde ve ya çeşitli kimyasal bileşiklerin sanayisel üretiminde kullanılır.

Biyomekanik: Fizyoloji, biyoloji ve tıp sorunlarına mekanik kanunların uygulanmasıdır. Biyomekanik, madde ile yaşam arasındaki bağlantıları yöneten fizik kanunları ile ilgilenir. Hareket sisteminin çalışma biçimlerini, bozukluklarını ve kusurlarını saptar. Mühendislikle ilgili bazı bilim dallarına ihtiyaç duyar.

Diş Hekimliği: Dişleri, dişetlerini, dişetlerini tutan kemiğin yapısını sağlığını korunmasını amaç edinen tıp dalıdır. Günümüzde oldukça gelişmiş olan diş hekimliği estetik yönden de oldukça ilerlemiştir

Eczacılık: İlaç hazırlanışı, yapımı ve dağıtımıyla ilgilenen uygulamalı bilim dalıdır.

Fizyoloji: Canlının hücre, doku ve organlarının işleyişini ve bu işleyişlerin nasıl gerçekleştirildiğini inceleyen bilim dalıdır. Fizyoloji matematik, fizik, kimya gibi bilim dallarından yardım alır. Fizyoloji, solunum dolaşım, sindirim, boşaltım, besin gruplarının etkisini, su metabolizmasını, ısı düzeneğini, kasları ve cinsel işleyişlerini inceler.

Ekoloji: Canlıyla çevre arasındaki karşılıklı etki ve ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Bir doğa bilimi olan ekoloji, biyoloji, botanik, zooloji, fizyoloji, toprak, jeoloji v.b bilim dallarıyla ilişkilidir. Canlıların içinde bulunduğu ortamı ve bu ortamı oluşturan öğelerle ilişkilerini inceler.

Mikrobiyoloji: Mikroskobik canlılardan bakteriler, bir bölüm biyolojinin bir dalı. Mikroskobik canlılardan bakteriler, bir bölüm mantarlar ve suyosunları, bir hücreli hayvanlar ve virüsler bu bilimin alanı içine girer.

Tarım: Gerekli ve yararlı bitkileri yetiştirmek için toprak üzerinde yapılan çalışmaların tümüdür. Tarım için yararlı hayvanların beslenmeleri de tarımla yakından ilişkilidir. Bitkisel büyümenin ve bununla birlikte tarımın her türünün temelini tarım oluşturur.

Tıp: İnsan sağılığı ve hastalıklar üzerinde çalışmalar yapan, hastalıkların nedenlerini, korunma ve hastalıklarını önleme yollarını inceleyen bilim dalıdır.

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir