Çözeltilerin Derişime Bağlı ( Koligatif ) Özellikleri

Çözeltilerin donma noktası, kaynama noktası, buhar basıncı iletkenliği gibi derişime bağlı özellikleri vardır. Bu özellikler saf çözücüsünden farklılık gösterir.

1- Buhar Basıncının: Sabit sıcaklıkta biraz sıvı koyulan kapalı bir kaptaki sıvı moleküllerinin hepsinin enerjisi aynı değildir. Çünkü sıvı moleküleri gaz molekülleri gibi her yana doğru gelişi güzel hareket ederler. Bu gelişi güzel hareketler sonucu, bazı moleküllerin kinetik enerjileri ve hızları artarken, bazılarınınki azalır.

2- Donma Noktası: Tanecik derişimi ve iyon arttıkça donma noktası düşer. Donma noktası alçalması ve saf suyun donma noktasına göre delta t farkını hesaplamak için ∆t=-1,86mn formülü kullanılır. Yaklaşık 1 litre suda 1 mol kadar şeker çözündüğünde çözelti -1,86C ta donmaya başlar. Tuzlu suyun donmaya başlama sıcaklığı saf suyun donma sıcaklığından düşüktür. Çözeltilerde molekül veya iyon derişimi arttıkça saf durumda olan çözücünün donma noktası düşer.

3- Kaynama Noktası: Bir sıvının buharının yaptığı basıncın, dış basınca eşit olduğu andaki sıcaklığı o sıvının kaynama noktası denir. Buhar basınçları yüksek olan sıvılar uçucudur ve bu maddelerin kaynama noktaları düşüktür. buhar basıncını vakum işlemiyle arttırabilir ve bu sayede kaynama noktası yüksek olan sıvılar oda sıcaklığında daha kolay kaynatılabilir. Saf suyun 1atm basınç altındaki kaynama noktası 100c ‘dir. Aynı zamanda saf suda bir madde çözünürse, çözünen maddenin cinsi ve çözünen miktarı suyun kaynama noktasını değişir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir