Derişim (Konsantrasyon)

Derişim, verilen bir çözücüde veya çözeltide bulunan çözünmüş olan miktarın bir ölçüsüdür. Derişimin değişik amaçlar için değişik biçimlere verilmesi mümkündür. Derişim hesaplamaları yapılırken çözeltini miktarından çözünmüş olan miktarı çıkarmak gerekir. Çözelti derişimleri karşılaştırılırken iletkenlik, yoğunluk, buharlaşma hızı, kaynama ve donma noktası alçalması, renk gibi özelliklere bakılır.

A- Kütlece Yüzde Derişimi: 100 gram bir çözeltimiz olduğunu düşünelim. Bu çözeltideki çözünen maddenin gram cinsinden değerine kütlece yüzde derişimi denir.

Kütlece yüzde derişimi = Çözünenin kütlesi / Çözeltinin kütlesi  x 100 şeklinde formolize edilir.

B- Hacimce Yüzde Derişim: Çözünmüş olan madde hacminin çözelti hacmine oranına hacimce yüzde derişimi denir.

C- Molce Derişim: Çözünmüş maddenin mol sayısının çözelti hacmine oranına denir.

Bal ve pekmez aylarca kurumadan kasede durabildiği halde bardaktaki su birkaç günde buharlaşıp kurur şöyle ki çözünen taneciklerinin kimyasal özelliklerine değil sayılarına (derişimlerine) bağlı olan özelliklerine koligatif özellikler denir. Burada koligatif özellikler çözücünün buhar basıncının düşmesi kaynama sıcaklığının yükselmesi, donma sıcaklığının alçalması ve bir zardan (membran) farklı derişimdeki çözelti içine geçme eğilimindedir.

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir