Tarih II Dersi ile ilgili Test Sorularını Sunu Olarak Hazırlama

Tarih II Dersi ile ilgili Test Soruları

1-) Osmanlı Devletinde modern olarak ilk bütçe çalışmasını yapan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • a-) Fazıl Ahmet Paşa
 • b-) Koçi Bey
 • c-) Tarhuncu Ahmet Paşa
 • d-) Köprülü Mehmet Paşa

2-) 2. Viyana kuşatmasında başarısız olunması sonucunda Avrupalı devletlerin Osmanlı Devletine karşı kurdukları birliğin adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • a-) Arap Birliği
 • b-) Avrupa Birliği
 • c-) Kutsal İttifak
 • d-) Kalamar Devletleri

3-) Osmanlı Devletinin ilk defa en fazla toprak kaybına uğradığı anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • a-) Küçük Kaynarca Anlaşması
 • b-) Prut Anlaşması
 • c-) 1700 İstanbul Anlaşması
 • d-) Karlofça Anlaşması

4-)Sedefkar  Mehmet ağa tarafından yapılan ve Blue Mosque olarak isimlendirilen Türkiye’deki ilk altı minareli camii aşağıdakilerden hangisidir?

 • a-) Sultan Ahmet Camii
 • b-) Ulu Camii
 • c-) Selimiye Camii
 • d-) Sülaymaniye Camii

5-) Gurbet, sıla özlemi, doğa ve aşk üzerine şiirler yazan ünlü halk ozanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • a-) Katip Çelebi
 • b-) Nefi
 • c-) Itri
 • d-) Karacaoğlan

6-) Aşağıdaki gelişmelerden hangisi 2. Bayezid döneminde gerçekleşmemiştir?

 • a-) Memlükler ile savaşılması
 • b-) Modon, Koron, Navarin ve İnebahtı’nın alınması
 • c-) Şahkulu ayaklanmasının çıkması
 • d-) İpek Yolu’nun denetim altına alınması
 • e-) Cem Sultan’ın ayaklanması

7-) Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşının sonuçlarından biri değildir?

 • a-) İstanbul’un fethinin gecikmesi
 • b-) Balkan fetihlerinin durması
 • c-) Fetret devrinin yaşanması
 • d-) Türklerin balkanlardan çıkarılması
 • e-) Anadolu Türk siyasal birliğinin bozulması

😎 Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi Kanuni döneminde olmamıştır?

 • a-) Baba Zünnun isyanı
 • b-) Ahmet Paşa isyanı
 • c-) Şahkulu isyanı
 • d-)Kalenderoğlu isyanı
 • e-) Canberd Gazali isyanı

9-) Fransa Amerika’daki kolonileri neden desteklemiştir?

 • a-) Kolonilerde yaşayanların Fransız asıllı olması
 • b-) İngiltere’deki parlamenter yönetimden çekinmesi
 • c-) Sömürgecilikten vazgeçmesi
 • d-) İngiltere’nin yeni ittifaklar kurmasına tepki göstermesi
 • e-) İngiltere’nin ekonomik ve siyasi açıdan güç kaybetmesini istemesi

1-c, 2-c, 3-d, 4-a, 5-d, 6-d, 7-d, 8-c, 9-e

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir