Osmanlı’da Fikir Hareketleri Hakkında Araştırma Yapılarak Sunu Hazırlanması

Osmanlı Devletinde fikir hareketleri

-Osmanlıcılık: Bu fikir hareketi tamamıyla milliyetçilik düşüncesine karşı meydana gelmiştir. Milliyetçilik akımı Fransız İhtilalinden sonra etkili olmaya başlayan bir akımdır. Osmanlıcılıkta dil,din,ırk farı ayırt edilmeden Osmanlı topraklarında bulunan herkes Osmanlı’nın vatandaşı olarak kabul edilmiştir. Osmanlı Devletinde bulunan azınlıkların devlete karşı olan bağlılıkları sağlanacak ve bu şekilde devletin bütünlüğü bozulmayacaktı. Osmanlıcılık akımı Genç Osmanlılar Cemiyetinden büyük destek almıştır. Ancak varlığını çok fazla devam ettirememiş ve  milliyetçilik akımına karşı etkinliğini yitirmiştir.

-İslamcılık (Ümmetçilik-Panislamizm) : Tüm Müslümanların halifenin yanında olmalarını gerektiren bir ilke benimsemişlerdir. Bunun amacı ülke bütünlüğünü sağlamaktır ve bu yüzden millet ayırt etmeden tüm Müslümanlar halifenin yanında toplanmıştır. Bu fikir hareketi 2. Abdülhamit döneminde başlamıştır. Amaç, yalnızca Osmanlıdaki Müslümanların değil, Osmanlı dışında bulunan Müslümanlarında iyi bir durumda olması ve sömürgelerden kurtulmasını sağlamaktır.

-Türkçülük (Pantürkizm-Turancılık): Devletin varlığını sürdürebilmesi için aynı dil, aynı din aynı soy ve ülküye sahip bir topluma ihtiyaç olduğunu savunmuştur. İttihat ve Terakki Cemiyeti, 2.Meşrutiyet döneminde Türkçülük fikrini hem iç hem de dış politikada uygulamaya geçirmiştir.

-Batıcılık: 2.Meşrutiyet döneminde fikir hareketi olarak gerçekleşmiştir. Ancak temeli askeri hareketlere dayanmaktadır. Osmanlı Devletinin yıkılmaması için Avrupayı örnek alıp Avrupa tarzında hareket edilmesini öne sürmüşlerdir.

-Adem-i Merkeziyetçilik: Merkezi yönetim yerine yerel yönetimi savunmuşlardır. Yetkilerin yalnızca merkezde olmasına karşı çıkmışlardır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir