Teknolojik Gelişmelerin Yaşantımıza Olumlu Ve Olumsuz Etkileri

Olumlu Etkileri

* Teknolojik gelişmeler mal ve hizmetlerin üretimini arttırmıştır.

* Üretilen malların hem miktarını hem de insanlar amaçlı yapılan hizmetlerin kalitesi arttırır. Örnek verecek olursak el tezgahlarından atölye ve fabrikalara geçişi teknolojik makinelerin yapımı destekler.

* Teknolojik gelişmeler eşliğinde yeni iş sahalarını oluşturur. Örneğin cep telefonu ve PC alanında meydana gelen ilerlemeler, yedek parça tamiri ve bunun gibi sektörlerin gelişmesini tetiklemiştir. Aynı zamanda internet gelişimi daha yüksek bir yaşam standardı ortaya çıkarmıştır.

Teknolojik gelişmeler insanları amaç edinmiştir ve daha fazla büyümek, dünyaya açılmak veya buna benzer imkanlar sunar. Bu sayede insanların pazar kapasitesi büyür. Mevcut teknolojik gelişmeler ve hizmetler yeni iş sahaları ve yeni kazançlar demektir. Tüm bu gelişmeler tüketimi arttırır bu sayede de insanların gelir yapılarına yansıyarak yaşam standartlarını yükseltir. İş gücü sıkıntısı yaşayan yerlerde yapımı desteklemek amaçlı mevcut teknolojik ilerlemeler yapımı hızlandırır iş gücü açığını kapatarak yapımı destekler.

Olumsuz Etkileri

* Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni çevre problemleri ortaya çıkar.

*Çevre kirliliği natürel dengenin bozulması, hızlı üretim mevcut kalite ortamını oluşturamazsa meydana gelir.

* Ülke nüfus yapısı düşünüldüğünde, kalabalık nüfus yapısına sahip ülkelerde teknolojik ilerlemelerle birlikte işgücü açığını kapatarak işsizliğe yol açar.

*Toplumun hızla gelişen teknolojiye ayak uyduramaması farklı psikolojik sıkıntıları açığa çıkarır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir