Mitoz ve Mayoz Bölünme Özellikleri

Her canlı büyür ve bölünerek yeni hücreler oluşturur. Hücre bölünmesi tek hücreli canlılar için birey sayısının artmasını yani çoğalmayı sağlar. Çok hücreli canlılar içinse hücre sayısını arttırarak canlının büyümesini, ölmüş hücrelerin yerini yenilerinin almasını ve canlıların çoğalması için gerekli üreme hücrelerinin oluşmasını sağlar. 2 çeşit hücre bölünmesi vardır. Bunlar mitoz bölünme ve mayoz bölünmedir.

Mitoz Bölünme: Ökaryatik canlılarda büyüme ve yenileme amacınca gerçekleşen bölünmeye denir. Özellikleri;

* Zigotun oluşmasından itibaren hayat boyu devam eder.

* Sitoplazmada ve çekirdekte birer defa bölünme gerçekleşir.

* 2n kromozomlu bir hücreden 2n kromozomlu ikici hücre oluşur.

* Bölünme sonucu meydana gelen iki hücre DNA’ya yani kromozom yapısına sahiptir ve birbirine tıpa tıp benzerler.

* Bölünmeden dolayı meydana gelen hücrelerin kromozom sayısı aynı kalır.

* Tek hücreli canlılarda üremeyi, çok hücrelilerde büyümeyi, gelişmeyi, yıpranan dokuların tamirini ve ölen hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur.

Mayoz Bölünme: ”2n” kromozoma sahip yapılarda görülen bölünme şeklidir. Özellikleri;

* 2n kromozomlu hücrelerden n kromozomuna sahip 4 hücre oluşur.

* Eşey ana hücresinde ve spor ana hücrelerinde görülür.

* Bölünme gerçekleştikten sonra gamet ve sporlar oluşur.

* Kalıtsal çeşitlilik bu sayede olur. Oluşan hücreler kalıtsal olarak birbirlerine benzemezler.

* Eşeyli üremedir.

* Mitoza göre daha ileri bir özelliktir.

* Hem homolog kromozomlarda hem de kardeş kromatidler de ayrılma görülür.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir