Balkan Savaşları Sunusu

Balkan savaşları 1. ve 2. Balkan Savaşı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Bu savaşlar, Osmanlı Devletinin Balkanlarda sürdürdüğü hakimiyetini sona erdirmek için Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ ve Sırbistan’ın aralarında karar verip Osmanlı Devletine saldırması ile başlamıştır. Savaşların temel nedenleri arasında Osmanlının Trablusgarp savaşında bulunması ve Rusların bu balkan devletlerini Osmanlıya karşı kışkırtmaları yer almaktadır. Bir diğer neden ise Milliyetçilik fikirlerinin oluşmasıdır.

1.Balkan Savaşı

Rusların kışkırttığı balkan ülkeleri hep birlikte Osmanlıya karşı saldırmaya başlamışlardır. Sırbistan ve Karadağ Makedonya’ya saldırıp ele geçirmiş, Batı Trakya neredeyse tamamen Bulgaristan’ın eline geçmiş, Ege adalarının tamamı ise Yunanistan tarafından işgal edilmiştir. Tüm bunların yaşandığı sırada Osmanlı Devletinden ayrılan son balkan devleti Arnavutluk olmuştur. Durumun gittikçe kötüye gittiğini anlayan Osmanlı Devleti barış isteminde bulunmuş ve 1912 senesinde Londra Antlaşmasını imzalamıştır. Antlaşma neticesinde;

-Midye-Enez sınırının batısındaki bütün topraklar kaybedilmiştir.

-Ege adaları, Kırklareli ve Edirne kaybedilmiştir.

-Arnavutluk bağımsızlığını ilan etmiştir.

2.Balkan Savaşı

1.Balkan Savaşının sona ermesi ile birlikte Balkan devletleri aldıkları toprakları paylaşma konusunda büyük bir sıkıntıya girmiştir ve en fazla toprağı aldığı öne sürülen Bulgaristan’a karşı saldırıya geçmişlerdir. 1.Balkan savaşında yer alan devletlere bir de Romanya eklenmiş ve Bulgaristan ile savaş başlamıştır. Bu durumu fırsat bilen Osmanlı Devleti kargaşadan yararlanarak kaybettiği Edirne ve Kırklareli’ni geri almayı başarmıştır. Ancak daha sonra Avrupalı devletler savaşa müdahale etmeleriyle birlikte Bükreş Antlaşması imzalanmıştır. Osmanlı Devleti bu antlaşmada bulunmamıştır. Bunun sebebi Balkanlarda toprağının bulunmamasıdır. Osmanlı Devleti Bulgaristan ile 1913 senesinde İstanbul Antlaşması (Meriç nehri sınır oldu, Batı Trakya Bulgarlara verildi.) Yunanistan ile ise Atina Antlaşmasını(Gökçeada ve Bozcaada hariç diğer Ege adaları Yunanlılara verildi.)  imzalamıştır.

Savaşların sonucunda ise;:

-Osmanlı Devletinin Balkanlarda hiçbir etkinliği kalmadı.

-Türkçülük politikası, Osmanlıcılığın yerini aldı.

-Yönetim İttihat ve Terakki Cemiyetinin oldu.

-Çok sayıda Türk topraklarını terk etmek zorunda kaldı ve Anadolu’ya göç etti.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir