Büyük Selçuklu Devleti İle İlgili Sunu Hazırlama

Büyük Selçuklu Devleti

1040 tarihinde Oğuz Türklerinin kurmuş olduğu büyük bir devlettir.  Selçuklular aynı tarihte Dandanakan savaşına girmişlerdir ve bu savaşta Gaznelileri mağlup etmişlerdir. Kurucusu Tuğrul Beydir ancak ilk lideri Selçuk Bey olmuştur.

-Tuğrul Bey Dönemi (1040-1063)

  • Tuğrul Bey döneminde Bizanslılar ile birçok mücadeleye girilmiştir. Bunlardan bir tanesi 1048 senesinde yapılan ve Bizanslıların Anadolu’da güç kaybetmesine yol açan Pasinler savaşıdır.
  • Tuğrul Bey Abbasi halifesinin hayatını kurtarmış ve karşılığında halife siyasi yetkilerini ona devretmiştir.

-Alparslan Dönemi (1064-1072)

  • Alparslan liderliğindeki dönemde yaşanan en büyük olay Malazgirt Savaşıdır.  Bu savaş 1071 senesinde Bizanslılar ile yapılmıştır ve sonucunda Bizanslılar savaşı kaybetmiştir. Bu savaştan sonra Anadolu Türklere açılmış ve Türklerin Anadolu’ya olan fetihleri hız kazanmıştır. Selçuklu Devleti ekonomik açıdan rahatlamıştır ve bu savaşın sonucu Haçlı seferlerine zemin hazırlamıştır.

-Melikşah Dönemi (1072-1092)

  • Melikşah dönemi en başarı dönem olarak gösterilmektedir.
  • Bu dönemde Celali takvimi kullanılmaya başlanmıştır.
  • Selçuklu Devleti Melikşah ile en geniş sınırlara ulaşmıştır.
  • Batıni tarikatı devleti yıkmak istiyordu ve devlete sık sık engel olmaktaydı. Devlet ile olan uzun süreli mücadelelerinde Melikşah’ı öldürmeyi başarmışlardı.
  • Melikşahın ölümü ile birlikte taht  mücadelesi yaşandı ve onun yerine tahta Sencer geçti.

-Sencer Dönemi (1118-1157)

  • Sencer döneminde kaybedilen Karahitaylar savaş ile Selçukluların yıkılma süreci başlamış oldu.
  • Ortaya çıkan Oğuz isyanında esir düştü ve daha sonra 1156 yılında kurtarıldı. Ancak 1157 senesinde ölümü gerçekleşti ve Büyük Selçuklu Devleti yıkıldı.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir