Dört Halife Dönemi İle İlgili Sunu Hazırlama

Dört Halife Dönemi İslamiyet aleminin Cumhuriyeti olarak nitelendirilmektedir. Çünkü halifeler bazı Müslümanlar tarafından seçilerek belirlenmişlerdir.

Hz. Ebubekir Dönemi (632–634)

 • Hz. Ebubekir döneminde yalancı peygamberlik yapanlar tespit edilerek ortadan kaldırılmıştır.
 • Birçok Müslüman dinden dönmeye kalkmış fakat hepsine mani olunmuştur.
 • Hz. Ebubekir dönemindeki en önemli olay Kuran-ı Kerim’in kitap haline getirilmesiydi.
 • Zekat toplanmaya başlanmıştır. Bu şekilde yardıma muhtaç insanlara yardım edilecektir.
 • Hz. Ebubekir Suriye seferine çıktığı sırada Ecnadeyn savaşında hayatını kaybetmiştir. Daha sonra onun yerine vasiyeti olan Hz. Ömer halifeliğe geçmiştir.

Hz. Ömer Dönemi (634–644) 

 • Hz. Ebubekir’in hayatını kaybettiği Ecnadeyn savaşı kazanılmıştır.
 • Bizanslılarla yapılan Yermük savaşı da zaferle sonuçlandı. Savaş sonucunda Suriye Müslümanların oldu.
 • Kudüs’ün fethedilmesi ile birlikte Kuzey Afrika fetihleri başladı. Mısır ve Filistin ele geçirildi.
 • İran’da Sasanilerle yapılan ilk savaş kaybedilse de ardından yapılan diğer 3 savaş kazanılmış ve Sasani devleti ortadan kaldırılmıştır. İran ele geçirilmiştir.
 • Kazanılan bu topraklardan sonra devlet birden imparatorluğa dönüştü. İmparatorluğu basit bir şekilde yönetmek içinse Amillik adındaki vilayetler oluşturuldu. İlk kadılık teşkilatı Hz. Ömer döneminde kurulmuştur.
 • Askerlik ve maliye üzerine divanlar oluşturuldu.
 • Devlette görev alanların ve askerlerin giderlerini karşılamak için tımar sistemi kuruldu. Bu sisteme ikta deniliyordu.
 • İlk gümüş para basıldı. Bu paraya dirhem denildi.
 • Bu dönemdeki önemli gelişmelerden biriside Hicri takvimin yapılmasıydı.
 • İslamiyetin kalıcı olmasını sağlamak için sınırlara ordu evleri yapıldı ve düzenli ordu sistemi oluşturuldu.
 • Hz. Ömer İranlı bir suikastçı tarafından öldürüldü. Ölmeden önce bir kurul oluşturdu ve bu kurul halifeyi seçecekti.

Hz. Osman Dönemi (644–656)

 • Bu dönemde ilk defa bir İslam donanması kuruldu.
 • İlk deniz savaşı zaferle sonuçlandı.
 • Kıbrıs’dan vergi alınmaya başlandı.
 • Tunus ele geçirildi.
 • Kuran-ı Kerim çoğaltıldı ve her yere gönderilmeye başlandı.
 • Emeviler Hz. Osmanın yakınlarıydı ve belirli makamlarda yer aldılar. Ancak bu olay isyanlara yol açtı ve Hz. Muhammed’in ailesi bu olayı hiç hoş karşılamadı.
 • Hz.Osman da suikast kurbanı oldu.

Hz. Ali Dönemi (656–661)

 • Son halife olan Hz. Ali’ye Emeviler ve Hz. Ayşe karşı olmuşlardır. Emeviler yerlerini kaybetmek istemezken Ayşe, kişisel sorunlardan dolayı muhalif durumdaydı.
 • Hz.Ali ile Hz. Ayşe arasında yapılan ve Deve olayı olarak adlandırılan savaşta Hz.Ali galip geldi.
 • Daha sonra Sıffin savaşı yapıldı ve Muaviye askerleri zor duruma girdi. Henüz savaş bitmeden Hakemler Olayına gidildi ve burada hile yapılarak Hz. Ali’nin halifeliği alınmaya çalışıldı. İslamda ayrılıklar başlamış oldu. Şiiler, Hariciler ve Emeviler
 • Hz.Ali’de suikast sonucu hayatını kaybetti. Yerine oğlu Hz. Hasan halifeliğe geçti. Hasan’dan sonra ise halifeliği Ali’ye vermesi şartıyla Muaviye aldı.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir