Kayaçlar Yeryüzü Şekillerinin Oluşumunu Nasıl Etkiler

Kayaçlar Yeryüzü Şekillerinin Oluşumunu Nasıl Etkiler?

Suların, gazların ve organik varlıkların haricinde yerkabuğunu oluşturun diğer bir unsur ise kayaçlardır. Kayaçlar yer şekillerinin oluşumunda ve gelişiminde önemli bir paya sahiptir. Genellikle maden ocakları ve taş ocakları gibi yerlerde denk geldiğimiz kayaçların, aynı zamanda yol yarmalarında ve toprak örtüsünden uzak topografyalarda da mostralarına denk gelmek mümkündür.

Yer şekillerinin farklı olmasında ki en büyük etmenlerden birisi kayaçlardır. Çünkü kayaçların fiziksel ve kimyasal özellikleri çok farklıdır. Bu yüzden yer şekillerinde farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Kayaçların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin farklı olması aşındırma süreleri ile belli olmaktadır. Bu şekilde kayaçların ne kadar dayanıklı oldukları ortaya çıkar. Örnek verecek olursak: Kalker ve jips eriyebilen kayaçlardandır. Bu tür kayaçların bulunduğu yerlerde dolin ve lapya gibi yer şekilleri meydana gelmektedir. Eğer kayaçlar aşındırmaya karşı dayanıklı durumda iseler ortaya yüksek yer şekilleri çıkar. Ancak kayaçlar kolay parçalanabilen ve aşındırmaya karşı dayanıksız ise alçak yer şekilleri oluşmaktadır. Tabi bu durum tektonik hareketlerin sonucunda oluşan olumsuz bir hareket olmadığı takdirde geçerlidir.

Kayaçlar üç temel grup halinde yer alırlar

-Magmatik kayaçlar

-Tortul kayaçlar

-Metamorfik kayaçlar

One Response
  1. 25 Eylül 2016

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir