Dünyada ve Ülkemizde Bitki ve Hayvan Islahının Araştırılması

Hayvanın Islah Edilmesi

İnsanoğlunun evrende var oluşuna kadar uzanan hayvan ıslahı, insanların hayvan ürünlerini beslenmeleri için kullanmaya başladıklarında bu olgunun önemini daha iyi anlamışlardır. İnsan nüfusu gitgide artmış ve hayvanların ürünleri yetmemeye başlamıştır. Bu sayede seleksiyon ve saf yetiştirme yöntemlerini bularak ilk kez kullanmışlardır. Süt oranı iyi olan ve yavrulama fazla olanları saklayıp diğer verimsizleri bırakmışlardır. Bu sayede toplam süt potansiyeli arttığı için bu sütleri tüketen insanların bedeni ve zihni gelişmeleri de kazanmıştır. Kendi aralarındaki ilişkilerde kalıtsal problemler olduğu görülünce hayvanlarını başka ırktan hayvanlarla çiftleştirmişlerdir. Böylece melezleme yöntemini de ilk kez uygulamışlardır. İnsanlar böylelikle başladıkları hayvan ıslahı çalışmalarına yüzyıllarca heves ve merak içerisinde farklı ırklardan hayvanları birbiriyle melezleyerek yeni ve değişik ırklar elde ederek bu işlemlere devam etmişlerdir. Günümüze kadar da bu işlem sürüp gelmiştir.

Cumhuriyetin ilanından önce Türkiye’de sistemli ve bilimsel anlamda hayvan ıslahı çalışmalarından söz edilemez. Cumhuriyet döneminde birçok alanda olduğu gibi hayvancılık alanında da büyük gelişmeler olmuştur. Hayvan ıslahının günümüzdeki konumuna baktığımız zaman maalesef geçmişte yapılan çalışmalar gibi gelişim sağlanamamıştır.

Bitki Islah Çalışması

Bitki hücrelerine gen aktarımı Agrobacterium, biyolistik, lektroporasyon mikroenjeksiyon yöntemleri ile yapılır.Bitki ıslahı, insanlara daha yararlı bitkiler yetiştirmek için, genetik ilkelerinin tarım ve bahçecilik alanında uygulanır. Bitki ıslahı, insanın kontrolü altında üretilmesi ve oluşan yeni kuşaklardan istenen özellikte olanların ayıklanması yoluyla yapılır. Ku­şaklar boyunca yinelenen bu uygulamalar, bir bitki topluluğunun genetik yapısını değişti­rebilir.

Bitki ıslahının bilimsel çalışmaları 20. yüzyılın ürünüyse de, tarımın başlangıcından hemen sonra nitelikli bitkileri ayırıp yeni ürünün ekimi sırasında bu bitkilerin tohumlarını kullanan ilk insanlar bitki ıslahının önderi olmuş ve bitkinin evrimsel gelişmesini hızlandır­mıştır.

 

3 Yorum
  1. 24 Aralık 2015
    • 26 Nisan 2016
  2. 30 Kasım 2016

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir