Trablusgarp Savaşı Sunusu

Trablusgarp Savaşı 1911 senesinde başlamış ve 1912 senesinde sona ermiştir.

Savaşın başlama sebepleri şunlardı:

  • İtalya Devleti’nin siyasi birliğini yeni yeni oluşturup düzene sokmaya başlarken aynı zamanda sömürgecilik etkinliğini de göstermeye başlaması.
  • Çeşitli yerlere saldıran İtalya’nın Habeşistan’a da saldırıda bulunması ancak başarılı olamaması, bunun üzerine ise hedefini farklı rotalara çevirmesi.
  • Savunmasız durumda bulunan Trablusgarp’ın İtalya’ya en yakın yerlerden birisi olması.
  • Ve en önemli sebeplerden biri ise Trablusgarp’ın ticaret yolları üzerinde yer almasıdır. (Ayrıca zengin maden kaynakları da bulunmaktadır)

 

Rusya ile Racconigi Antlaşmasını imzalayan İtalya, boğazları Rusya’ya bırakmak şartı ile Rusya’nın desteğini almıştır. Daha sonra İtalya Trablusgarp’ı işgal etmek için birçok bahane öne sürmüştür. Osmanlı Devletinin Trablusgarp’ı geliştiremediği ve orada yaşayan İtalyan halkına karşı olumsuz davranışlar sergilediğini belirtmiştir. İtalya ile görüşmek isteyen Osmanlı Devleti olumlu bir sonuca varamamıştır ve İtalya Trablusgarp’ı işgal etmiştir. Ancak Mustafa Kemal mücadelesini bırakmamış ve Trablusgarp’da önemli başarılara imza atmış ve savaş oldukça uzun sürmüştür. Bu durum üzerine İtalya maddi anlamda sıkıntıya düşmüş ve halkı tarafından sık sık tepki görmeye başlamıştır. İtalya bu durumdan kurtulmak için Oniki Adayı ele geçirmiş ve Osmanlı Devletini zor duruma sokmuştur. Tüm bu olanların yaşandığı sırada 1.Balkan savaşı başlamış ve Osmanlı İtalya ile Uşi Antlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştır.

Antlaşmanın imzalanması ve savaşın sona ermesi ile birlikte Osmanlı Devleti, Kuzey Afrika’daki tüm topraklarını kaybetmiştir. İtalyanlar ise Ege Denizini kontrol altına almış ve Oniki Adayı geri vermemişlerdir. (2.Dünya Savaşından sonra Oniki Ada Yunanistan’a verilmiştir.)

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir