Emeviler Devleti ile ilgili Sunu Hazırlama

Emeviler, adını Muaviye’nin soyundan almaktadır. Bunun nedeni ise Emeviler döneminin başlangıcının Muaviye ile olmuş olmasıdır. Muaviye, halifelik görevine Şam’da başlarken, Medine’de ise halife olarak Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hasan seçilmiştir. Bu durum bölünmelere neden olmuş ve bir iç savaş doğurmuştur. Ancak Hz. Hasan savaş yanlısı olmadığını belirtmiş ve halifelikten çekileceğini söylemiştir. Fakat Hz. Hasan’ın bir şartı vardır. Hz. Hasan’ın şartı Muaviye’nin bir veliaht belirlemesiydi. Muaviye ilk başta kabul etse de daha sonra bazı oyunlarla halifeliğe oğlu Yezit’i getirdi. Bu olayla birlikte halifelik saltanat haline dönüştü ve babadan oğla geçmeye başladı.

Emevi devleti yarım kalan fetihlere devam ederek Kuzey Afrikayı tamamen ele geçirdi. Emeviler İstanbul’u da kuşatmayı başarmışlar ancak ele geçirememişlerdir. Yezit’in halifeliğinden sonra Iraklılar Hz. Ali’nin diğer oğlu Hz. Hüseyin’i kendi topraklarına davet ettiler. Irak’a doğru yola koyulan Hz. Hüseyin ve yanlıları Kerbela çölünde Yezit’in adamları tarafından saldırıya uğradı ve Hz. Hüseyin bu olayda şehit oldu. Bu olaydan sonra İslam aleminde mezhep farklılıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu dönemde Arapça resmi dil kabul edilmiş ve ilk Arap parası basılmıştır.

Emevilerin ilerleyen yıllardaki halifesi Velid, Cebeli Tarık Boğazını geçmiş ve İspanyayı ele geçirmiştir. Emeviler ele geçirdikleri İspanya’da Endülüs Emevi Devletini kurdular. İlerleyişine devam eden Emeviler, Türgişler tarafından durduruldular ve Ebu Müslim Horasani’nin başlatmış olduğu ayaklanma ile yıkıldılar.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir