Gazneliler Devleti ile ilgili Sunu Hazırlama

963 senesinde kurulan Gazneliler Devletinin başında Alp Tekin bulunmaktaydı. Alp Tekin Samanoğullarında Herat valisi olarak yer almaktaydı. Gazneliler Devletinin kurulduğu yer tam olarak Hindistan’ın Pencap bölgesi olarak adlandırılan yerdir. Bu bölgenin Harzem ve Horosana kadar olan kısmını Gazneliler oluşturmaktadır.

Kurucu Alp Tekin öldükten sonra onun yerine Sebük Tekin başa geçmiştir ve Sebük Tekin, Gur ve Toharistanı topraklarına katmış, aynı zamanda Hindistan’a seferler düzenlemiştir. Gazneliler Devleti en güçlü zamanını Sultan Mahmut döneminde yaşamıştır. Sultan Mahmut başa geldikten sonra Gazneliler çok büyük bir devlet haline gelerek imparatorluk konumuna ulaşmışlardır. Hindistan’ın kuzey bölgesine seferler düzenleyerek bu bölgeyi ele geçirmişlerdir. Böylelikle bu bölgede Türk-İslam kültürü yaygınlaşmıştır. Sultan Mahmud, Abbasilere destek çıkarak onları koruması altına almıştır. Bu nedenle de Abbasi halifesi tarafından ”sultan” unvanını kazanmıştır. Yönetim şekli merkeziyetçi olan Gazneliler Devletinde vergiler ise yeterince ağır idi.

Sultan Mahmud’tan sonra başa geçen Sultan Mesud devleti o kadar iyi kontrol edememiş ve Selçuklularla yapılan Dandanakan savaşında ağır bir yenilgi almıştır. Gün geçtikçe kötüye giden Gazneliler Devleti Afganistan’da yer alan Gurlular tarafından 1183 senesinde ortadan kaldırılmıştır. Gazneliler resmi dil olarak Arapçayı kullanmışlardır. Ancak halkın büyük çoğunluğu Türkçe konuşmuştur.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir