Amorf ve Kristal Katılar

Çevremize baktığımız zaman çok sayıda katı madde örnekleriyle karşılaşırız. Bu maddelerin molekül ve atom dizilişleri aynı değildir. Katı maddeler kristal veya amorf yapılıdır. Tuz, şeker, elmas ve altın gibi maddeleri kristal katılara örnek verebiliriz. Kristal katılarda tanecikler düzenli bir şekilde bir araya gelirler. Amorf katılara da cam, plastik ve grafiti örnek verebiliriz. Amorf katılarda kristal katılardan farklı olarak taneciler düzensizdir. Aynı zamanda aralarındaki bir diğer fark da kristal katılar sabit sıcaklıkta erirken amorf katılar ise belli bir sıcaklık arasında erir ve yumuşayarak akıcılık kazanır. Kristal katılar tanecikleri bir arada tutan kuvvetlerin çeşitlerine göre iyonik, kovalent, moleküler ve metalik olmak üzere 4’e ayrılır.

İyonik Bağ; Yüklü parçacıklar arasında oluşan elektrostatik çekim kuvvetiyle oluşur ve erime sıcaklıkları yüksektir.

Kovalent Bağ; Atomların elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla oluşur. Kristal içinde 3 boyutlu ağ oluştururlar . Erime noktaları yüksektir ve serttir.

Moleküler Bağlar; Bu bağ diğer bağlara göre daha zayıf bağları içerebilir. Bu yüzdenden erime ısıları diğerlerine göre daha düşüktür.

Metalik Bağlar; Metal atomları arasında oluşan bağlar oluştur. Yüksek erime sıcaklığına sahiptirler. Aynı zamanda ısı ve elektriği iyi iletirler.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir