Fransız İhtilali ile ilgili Sunu Hazırlama

İhtilalin Sebepleri

Fransız İhtilali gerçekleşmeden önce Fransa’nın başında XVI. Lui vardı ve yönetim şekli mutlakıyet idi. XVI. Lui halk arasında ayrımcılıklara neden olmuştur. Köylülerden ve burjuvalardan oluşan kesim ciddiye alınmıyor ve dışlanıyordu. Soylular ve ruhban sınıfındakiler ise ayrı bir konumda tutuluyordu. Din adamlarının ve asillerin çıkarları doğrultusunda yönetilen bir düzen mevcuttu. Köylülerin ve burjuva sınıfındakilerin yönetimde hiçbir etkisi yoktu ve en çok vergiyi de onlar verirdi. İngiltere ve Amerika’da gerçekleşen demokratik gelişmeler Fransızların dikkatini çekmiş ve Fransızlar onların izinden gitmeye karar vermiştir. Ancak bu yolu benimsemiş birçok Fransız düşünür  devlet tarafından idam edilmiş ve bu durum halkın devlete olan nefretini iyice arttırmıştı. 

İhtilalin Başlaması

Fransa’nın ekonomik sorunlar yaşaması sonucunda XVI. Lui, Eta Jenera meclisini bir araya getirmiştir. Bir araya gelen meclis yeni vergileri belirleyecekti. Daha sonra halkı temsil edenler ve soylular arasında yaşanan anlaşmazlık neticesinde meclis XVI. Lui tarafından kapatılmıştır. Bu durumdan sonra halk ayaklanmaya başlamıştır. 14 Temmuz 1789 tarihinde devlet Bastil Hapishanesinin kontrolünü kaybetti ve tüm mahkumlar serbest kaldı. Halkı temsil eden kişiler kurucu meclis meydana getirdiler ve bu mecliste yeni anayasa oluşturuldu. Daha sonra ayrıcalıklara son vermek amacı ile İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisini yayınladılar.

İhtilalin Sonuçları

İhtilal sonucunda feodal sistem çökmüştür. Herkesin eşit olması için eşitlik ilkesi oluşturulmuştur. Egemenlik hakkının millete ait olduğu düşüncesi benimsenmiştir ve mutlak monarşi yıkılmıştır. Başta eşitlik ve adalet olmak üzere milliyetçilik, hürriyet, kardeşlik gibi kavramlar tüm dünya tarafından duyulmuştur. Milliyetçilik düşüncesi ile İmparatorluklar yok olma aşamasına gelmiştir. Bu ihtilal evrensel olduğu için Yakın Çağın başlangıcı olarak kabul edilmiştir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir