Atom ve Elektrik İlişkisi

Elektrik yükü insanlar tarafından bilinmesi antik dönemlere kadar uzanmaktadır. Antik dönemde insanların ağaç reçinelerini fosilleştirmesi sonucunda meydana gelen kehribar taşının yünlü bir eşyaya sürtüldüğü zaman toz ve saç gibi hafif tanecikleri kendisine doğru çektiğini gözlemlenmiştir. Elektrikus kelimesi eski Yunan dilinde kehribar anlamına gelmektedir ve bu nedenle 1646 yılında İngilizbilim insanı William Gilbertsürtünmeden sonra maddelerin başka bir maddeyi çekme özelliğini vurgulamak için kehribar sözcüğünden elektrik kelimesini üretmiştir. Bir diğer bilim insanı Benjamin Franklin 1747 yılında yaptığı çalışmalarla yünlü bir maddeye sürtülmesi sonucu oluşan elektriklenmiş kehribar taşlarının birbirlerini ittiğini ve aynı şekilde sürtünmeyle oluşan elektriklenmiş cam çubukların da birbirlerini ittiğini görmüştür.

Atom ve elektriklenme bir cisim üzerindeki elektrik yüklerinin yok olmaması ve durgun hâlde kalması anlamına gelmektedir. Durgun haldeki elektriğine elektrostatik de denmektedir. Sürtünme ile elektriklenme durgun haldeki elektriğe örnek verilebilir. Sürtünme yoluyla elektriklenmede sürtünen cisimler birbirlerine elektron verir ve bir tanesi pozitif (+) yükle yüklenir. Elektron alan cisim üzerinde (–) yük fazlalığı oluşacağı için negatif (–) yükle yüklenir. Alınan yük verilen yüke eşit olduğu için yük miktarı eşittir. Örneğin; cam çubuk ipek kumaşa sürtülürse, camdan ipeğe elektron geçişi olur ve cam çubuk (+), ipek kumaş ise (–) yükle yüklenir. Başka bir örnek verecek olursak da, plastik çubuk yünlü kumaşa sürtülürse, çubuk yünlü kumaştan elektron alır ve (–) yükle yüklenir. Alınan ve verilen yük miktarları eşittir.

Sonuç olarak sürtünmeyle elektriklenmede cam, ebonit ve kumaşların kimyasal yapısında bir değişim olmaz. Bu da sürtünmeyle elektriklenmede atomdan daha küçük taneciklerin maddeler arasında geçiş yaptığı anlamına gelir. Nötr taneciklere atom adı verilir. Bulundurdukları zıt yüklü tanecikler atoma elektrikli bir yapı kazandırır.

One Response
  1. 29 Kasım 2016

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir