Karahanlılar Devleti İle İlgili Sunu Hazırlama

Karahanlı Devleti 840 senesinde Bilge Kül Kadir Han tarafından kurulmuştur.

Uygurların yıkılmasından sonra kendi bağımsızlıklarını ilan eden Karlukların yanlarına Çiğil ve Yağma Türklerini almalarıyla birlikte Karahanlı Devleti kurulmuş oldu. İlk kurulduğu zamanda başkenti Balasagun olarak belirlemişlerdir. 840 senesinde devleti kuran isim Abdülkerim Satuk Buğra Han olmuştur ve bu dönemde islamiyetin kabulü gerçekleşmiştir. Karahanlı Devleti yükselişte olduğu en güçlü dönemini Bilge Kül Kadir Han döneminde yaşamıştır. Bu dönemde Horosanlılar ile savaşlar olmuş olsa da daha sonra aralarında anlaşarak barış ortamını sağlamışlardır. Ayrıca Samanoğulları Devletine son vererek Maveraünnehiri aldılar.

Karahanlılar ilk Müslüman Türk devleti olma özelliğini taşımaktadırlar. Her ne kadar Uygur dili ve Arapçayı kullansalar da Türkçe resmi dil olarak kabul edilmiştir ve Türk kültürüne büyük önem vermişlerdir. İslamiyetin kabulünden sonra Uygur Alfabesi kullanılmaya başlanmıştır. Karahanlı ordusunda hastane ve posta servisi bulunmaktaydı. Ayrıca No-yan adında vezirler mevcuttu.

Kadir Hanın oğulları Bazır Arslan ve Oğulcak taht kavgası yüzünden ülkeyi doğu ve batı olmak üzere ikiye bölmüşlerdir. Daha sonra doğu ve batı Karahanlı Devletleri başka devletlerin himayesi altına girmiş olsalar da son olarak Harzemşahlılar tarafından 1212 senesinde yıkılmışlardır ve onların himayesi altına girmişlerdir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir