Dalton Atom Modelini Araştırarak Bir Poster Hazırlama

John Dalton 1805 yılında günümüzde kullanılan Dalton atom modelinin ilk temellerini atmıştır. Bu atom kuramına göre elementler, kimyasal açıdan birbirlerinin tıpa tıp aynısı olan atomlar içerirler. Farklı elementlerin atomları da doğal olarak birbirinden farklıdır. Dalton’un atom teorisine göre kimyasal bir bileşik, iki ya da daha fazla sayıda elementin basit bir şekilde birleşmesi sayesinde oluşur. Kimyasal reaksiyonlara giren maddeler arasındaki kütle ilişkisi olduğunu için, atomların bağıl kütlelerini bulmak zor olmamıştır.

Elementlerin birbiriyle benzer atomlardan değil izotopların karışımından oluştuğu bilinmektedir. Kimyasal tepkimelerin açıklanmasına, maddenin kavranmasında ve atomun temel özelliklerinin meydana gelmesinde Dalton’un atom teorisinin etkisi büyüktür. Bu nedenden ötürü ilk bilimsel atom teorisi olarak kabul edilmektedir. Bu kavram üç varsayıma dayanır;

* Atomlar kimyasal reaksiyonlar sonucu oluşmazlar. Elementler ise atom denilen küçük, bölünemeyen taneciklerden oluşmuştur.

* Tek bir elementin tüm atomlarının kütlesi ve diğer özellikleri aynı, başka elementlerin atomlarından farklıdır.

* Kimyasal bir bileşik elementlerin basit şekilde birleşmesi ile oluşur.

Kimyasal değişme konularının daha iyi açıklanmasını bu atom modeli sağlar

* Katlı oranlar kanunu: İki element birden çok bileşik oluşturuyorsa, bu elementlerin farklı miktarları arasında ağırlıkça basit bir oran bulunur.

* Kütlenin korunumu yasası: Bir kimyasal tepkimede tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, oluşan ürünlerin kütleleri toplamına eşittir.

AtomTeorisinin Eksiklikleri ve Hataları:

*Elementin bütün atomları aynı olmadığından o zamanlarda nötron tanecikleri belirlenemediğinden izotop atomları ayırt edilemedi.

*Atomların içinde boşluklar vardır.

* Atom bilinenin aksine en küçük parçacık değildir.

*Bir elementin atomlarında olduğu gibi bir bileşiğin de tüm molekülleri aynı olması beklenemez.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir