Wilson Ilkeleri ve Paris Barış Konferansı Sunusu

Wilson Ilkeleri ve Paris Barış Konferansı

Başkan Wilson, ABD’yi savaşa sokmadan önce kendi ismi ile anılan 14 maddenin bulunduğu bir bildirge yayınlamıştır. Bu bildirgede yer alan maddeler şu şekildedir:

  • Savaşta yer alan ülkeler kendi aralarında gizli antlaşmalar gerçekleştiremeyecek ve milletler arasında açık diplomasi usulü oluşturulacaktır.
  • Kara suları haricindeki tüm denizlerden geçiş ve dolaşım serbest olacaktır. Bu durum savaş halinde de barış halinde de bu şekilde olacaktır.
  • Bütün milletlerin eşit sayılabilmeleri için ekonomik açıdan olan tüm engelleri ortadan kaldırılacaktır.
  • Silahlanmaya sınırlama getirilecek ve milletler yalnızca kendi güvenliklerini sağlayacak şekilde silahlanacaklardır.
  • Sömürgeci devletlerin isteklerini bir sonuca bağlanacaktır ancak bu durum halkın da çıkarlarına göre gerçekleşecektir.
  • Türklerin fazla oldukları bölgeler yine Türklerin hakimiyetinde kalacaktır ve Türk egemenliğinde bulunan milletler güvenlik altına alınacaktır.
  • Çanakkale Boğazı tüm milletlerin ticaret gemilerinin kullanabileceği bir yer olacaktır.
  • Devletlerin topraklarını korumak amacı ile ve Dünyada barış ortamı sağlamak için uluslararası bir cemiyet oluşturulacaktır.
  • Savaşı kaybeden devletler savaş tazminatı ödemeyeceklerdir.

Paris Barış Konferansı

Konferansın düzenlenme amacı, savaşı kaybeden devletler hakkında bir karara varmaktır. Osmanlı Devletinin toprakları İtilaf Devletleri tarafından paylaştırılmak üzere bu konferansa taşınmıştır. Aynı zamanda İtilaf Devletleri diğer devletlerle de antlaşma koşullarını bu konferansta gerçekleştirecekti. Konferansta İngiltere bir istekte bulundu ve Ege’nin kontrolünü İtalya yerine Yunanistan’a bırakılması konusunu konferansa sundu. Bunun sebebi ise Yunanistan’ın İtalya’dan daha zayıf olmasıydı. Alınan karar ile Ege Yunanistan’a bırakıldı. Konferansın sonucunda İngiltere ve İtalya arasında anlaşmazlıklar ortaya çıktı ve Yunanistan Mondros Ateşkes Antlaşmasının yedinci maddesini dayanak göstererek İzmir’i işgal etti.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir