Toplumların Hayatında Destanlar Niçin Önemlidir

Bir milletin başından geçmiş önemli olayların, afetlerin, savaşların, göçlerin, yıkımların anlatıldığı uzun eserlere destan adı verilmektedir. Destanlar toplumsal ve kültürel açıdan oldukça büyük önem taşır. Destanlar her şeyden önce bir milletin ortak malıdır yani anonimdir. Tek bir kişi tarafından değil aşama aşama milletin fertleri tarafından oluşturulurlar.

Her destan ait olduğu toplumun izlerini taşır. Destanlar oluştukları toplum hakkında tarihi bilgiler verir. Birçok toplum geçmişine ait olan pek çok unsuru destanları aracılığıyla öğrenir. Örneğin Göktürklere ait olan Bozkurt destanı Göktürk toplumunun yaşayışına Türk gelenek ve göreneklerine, onların yaşam tarzına ışık tutmaktadır.

Destanlar ayrıca toplumların karanlık kalmış tarihine de ışık tutabilmektedir. Bu eserlerde anlatılan olayları toplumların hayata bakışını, yaşayış tarzını, sanata olan eğilimlerini, değer verdikleri kavramları gösteren çok önemli eserlerdir. Bir ülkenin destan sayısının çokluğu o ülkede var olan kültürel zenginliği de yansıtmaktadır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir