Abbasiler Devleti ile ilgili Sunu Hazırlama

Abbasi Devletinin başkenti Bağdattır. Abbasi Devletini 750 senesinde Ebul Abbas kurmuştur. Bu senede Abbasiler Emevilere karşı ayaklanmışlar ve iktidarı ele geçirmeyi başarmışlardır. 1258 yılına kadar İslamiyetin büyük çoğunluğu Abbasilerin kontrolü altındaydı. 751 senesinde yapılan Talas savaşında Türkler Abbasilere yardım etmiş ve Türkler ile Müslümanlar arasındaki bağlar güçlenmiştir.

Abbasi halifesi olan Harun Reşid Abbasilerin en başarılı dönemlerinde büyük pay sahibi olmuştur. İranlı Bermeki ailesi sürekli Abaasi Devletini tehdit etmekteydi. Ancak bu tehditler son bularak Bermeki ailesi etkisiz hale getirilmiştir. Abbasiler Bizanslılarla uzun süre savaş halinde olmuşlardır. Ankara’ya kadar gelen Abbasilerle 806 senesinde barış antlaşması imzalayan Bizanslılar vergi ödemek zorunda kalmışlardır. Abbasiler gerek bilim ve sanatta, gerekse kültür alanında birçok önemli olaya imza atmışlardır. Abbasiler döneminde çağdaş eğitim uygulamasına geçilmiştir. Abbasi Devleti Kudüs’ü ziyaret etmeleri için Hristiyanlara izin vermiştir.

Abbasiler İslamiyeti daha geniş alanlara yaymak için Arap olmayanlara karşı iyi niyetli davranışlarda bulunmuşlardır. Abbasiler denizcilik alanında gelişmedikleri için ticari ve askeri alanda sorunlar yaşamışlardır. Bu dönemde ilk defa kütüphaneler kurulmuştur.

Abbasilerin yıkılma sebepleri arasında iç isyanlar ve iyi yönetimin olmaması ön plandadır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir