Ekonomi Alanında Yapılan Inkılaplarla ilgili Sunu Hazırlanması

Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar

Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı sonunda büyük bir yenilgi almış ve sonradan yapılan saldırılar ile parçalanmaya başlamıştır. Mustafa Kemal Paşa bu duruma göz yummamış ve milletin tekrardan eski bağımsızlığını kazanması için büyük bir mücadele içerisine girmiştir. Başlatmış olduğu bu bağımsızlık savaşından sonra iktisat politikasını hayata geçirmek için bir heyet oluşturmuştur.

1923-1933 Seneleri Arasında Gerçekleşen Ekonomik Gelişmeler

-Türkiye İş Bankasının Kurulması (26 Ağustos 1924)

-Aşar vergisinin kaldırılması (17 Şubat 1925)

-Türkiye Sanayi ve Maden Bankasının kurulması (19 Nisan 1925)

– TBMM’nin Teşvik ve Sanayi Kanununu kabul etmesi (28 Mayıs 1926)

-Kabotaj Kanununun yürürlüğe girmesi (1 Temmuz 1926)

-İstatistik Genel Müdürlüğünün kurulması (1926)

-İktisat Bakanlığının kurulması (1928) Yabancı devletlerin ele geçirdikleri demiryolları satın alınarak daha yeni demiryolları yapılmıştır.

1933-1938 Seneleri Arasında Gerçekleşen Ekonomik Gelişmeler

-Misak-i İktisadi kararlarına göre planlanan özel girişimciyi sanayi alanına doğru yöneltme çabaları başarısız olmuştur. Bu sebepten dolayı 1926 senesinde Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkartılmıştır ve bu kanun ile iyi sonuçlar alınmıştır. Sanayinin devlet tarafından kontrol edilmesi kararı alınmıştır.

-1933 senesinde Birinci Beş Yıllı Sanayi Planının hazırlanması ile birlikte Sümerbank’ın büyük desteği ile sağlam bir dokuma sanayi oluşturuldu.

-Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planının hazırlanmasından yaklaşık olarak 3 sene sonra 1936’da İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı hazırlandı. Madencilik ve elektrik santralleri başta olmak üzere kimya, deniz ulaşımı, gıda, deri sanayi, makine sanayi gibi pek çok alanda çeşitli planlar yapılmıştır.

-Maden Tetkik Arama Enstitüsü kurulmuştur. (1935)

-Karabük’te Türkiye’deki ilk demir çelik fabrikası açıldı. Etibank’ın katkısı çok fazlaydı. (1937)

İkinci Dünya Savaşının başlaması nedeni ile İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı tamamlanamadan son bulmuştur.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir