Enzim Nedir Sindirim Olayında Enzimin Önemi Nedir

Enzimlerin büyük bir çoğunluğu protein yapısında olup sadece canlılar tarafından sentezlenebilen biyolojik katalizörlerdir. Hücrenin içinde meydana gelen yüzlerde tepkimenin hızını ve özgüllüğünü ayarlar. Hücre dışında ki görevlerini de korurlar. Aynı enzimler katalizör görevini farklı hücrelerde veya doku tiplerinde de gerçekleştirebilirler. Enzimler böyle bir yapıya sahip oldukları için üç boyutlu yapısı farklı olur görevleri aynı olan ‘izoenzimler’den bahsedilebilir. Canlı hücrelerde gerçekleşen tepkime sıcaklıkları belli bir kuralla, 0-50 °C ve çoğunlukla da 20-42 °C arasında seyreder. Enzimlerin neredeyse tamamı protein yapısına sahiptir ya da mutlaka protein kısım bulundururlar.
Enzimler reaksiyona girdikleri zaman daima etki ettiği maddelerin dış yüzeyinden başlatırlar. Örneğin sindirim sırasında eğer besinler ağızda ve midede fiziksel olarak parçalanmasaydı sindirim olayı çok az gerçekleşirdi. Bunun nedeni enzimlerin reaksiyonu dış yüzeyde başlatmalarıdır.

Mekanik sindirim tüm besinlerin sindirilmesinde yeterli olmaz. Kimyasal sindirim gerçekleşmesi içinse enzimler gereklidir. Eğer enzim yoksa kimyasal sindirim de olmaz.  Enzimler maddeyi yapı taşlarına parçaladığı için kimyasal sindirimin temeli oluşturur.

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir