Teori Ve Hipotez Nedir

Hipotez, yapılan gözlemler sonucu oluşan verilere bağlı olarak oluşturulan ve her hangi bir kesinlik söz konusu olmayan, bir öneri şeklindeki genellemedir. Bu ortaya atılan öneriler çeşitli yöntemler uygulanarak sınanır. Bu sınama sonucu hipotezin geçerli olup olmadığı belli olur. Hipotez zaman geçtikçe tekrar sınanıp doğruluğu kesinleşmeye başlıyorsa hipotez teori haline gelmeye başlar.
Zaman geçtikçe yapılan tüm sınamalar, deneyler ve gözlemler hipotezlerin kesinleşmesini sağlar. Fakat bu deneyler onaylanmazsa tam tersi bir durum olur ve hipotez geçerlilik kazanmaz.

Teori (Kuram): Hipotezler sayesinde desteklenmiş ve aksi bir  teori veya düşünce ile çürütülmediği takdirde bilimsel geçerlilik süresi uzun olan bilimsel çözümlemedir. Sistemli bir şekilde düzenlenmiş, bir çok olayı deneysel yöntemlerle açıklayan ve bilimleri konu edinen temellerin bütünüdür. Teoriyi kısaca anlatmak istersek eğer, ispatlanmış ve doğada gerçekleşen olayların nasıl olduğunu açıklayabilen bir bilimsel çözümlemedir.

Teoriler genellikle hipotezlerle karşılaştırırlar ve “doğruluğu kanıtlanmamış” olarak dile getirilir. Bu deyiş tamamiyle yanlıştır. Çünkü bir bilgiye eğer Teori deniliyorsa onun zaten doğruluğu kanıtlanmış anlamına gelir. Dolayısıyla hepimizin günlük hayatta kullandığımız “bir teorim var” sözü doğru bir anlam teşkil etmez.

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir