Doğal Sistem Nedir

Atmosfer (Hava Küre) :

Atmosfer yer çekiminin de etkisiyle yeryüzünden çıkan gazların dünya üzerinde tutulmasıyla oluşur. Atmosferde coğrafyayı ilgilendiren kısım alt taraflarıdır. Çünkü yağış, sıcaklık, basınç gibi atmosfer olaylarının daha çok alt taraflarda hakimiyet kurmasıdır. Bazen atmosferin üst taraflarıyla da ilgilenir çünkü ozon tabakası delinirse yeryüzünde iklim dengesinin bozulması söz konusu olabilir. İnsanlar iklim şartlarının değişikliğinden etkilenirler ve bu yüzden tüm önemleri alırlar.

Hidrosfer (Su Küre) :

Yeraltında ki ve yer üstünde ki sular su küreyi oluşturmaktadır. İnsan vücudunun ve Dünya’nın 3/4 ünü sular oluşturur. Bu yüzden su hayatımızın vazgeçilmez bir yaşam kaynağıdır.Su kürenin oluşmasını sağlayan temel elemanlar okyanuslar, denizler, göller, akarsular ve yer altı sularıdır. Yeryüzünde ki nüfus ve sanayi artışı suları kirletmeye başlamış ve temiz su kaynakları bulmayı neredeyse imkansızlaştırmıştır. Yeryüzünü gelecek zamanlarda insanların henüz daha kirletmemiş oldukları su kaynaklarını tatlı su kaynaklarından olan buzullar oluşturacaktır.

Litosfer (Taş Küre):

Bu katman yerkürenin katılaşmış olan kabuk kısmını oluşturur. Kalınlığı yerine göre değişir. Mesela okyanus diplerinde ince iken karalarda daha kalındır.

Biyosfer (Canlı Küre):

Su küre, hava küre ve taş kürenin üzerinde yaşayan canlılar meydana getirir. İnsanlarda bu canlı grubunda yer almaktadır. Hayvan ve bitkiler canlı küreyi oluşturan etmenlerdir. İnsanlar da doğal olarak kendisi dışında kalan canlılardan oldukça çok etkilenirler.

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir