Türklerde Devlet Halk İliskisi Nasildır

Türkler çok fazla devlet kurmuşlardır. Bunun sebebi teşkilatçı olmalarından kaynaklanmaktadır. Çok fazla devlet kurmalarındaki nedenlerin başında bağımsız olma istekleri de yer alır. Toplumda en üst düzey siyasi teşkilat devlettir. Devlet ülke sınırlarını belirleyen ve içerisinde yaşayan toplumu belirli kurallara göre yöneten siyasi kuruluştur. Bu devletin başında ise Hakan yer almakta idi. Bu dönemde devleti oluşturan dört temel unsur vardı. Bunlar, ülke, halk, siyasi örgütlenme ve bağımsızlık idi.

Kut Anlayışı: Kut anlayışı devleti yönetecek olan kişinin Göktanrı tarafından belirlenmesi olarak bilinen anlayıştır. Devleti yönetecek olan hükümdar Göktanrı tarafından göreve getirilirdi. Bu anlayış sisteminde babadan oğla geçen bir veraset sistemi mevcuttu ve devleti yönetenler genelde aynı kanı taşıyan kişiler olurdu. Bu durum sonucunda ise devlet ve ülke toprakları hanedan üyelerinin ortak malları olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak ise aile üyeleri arasında taht kavgaları yaşanmıştır.

Egemenlik Anlayışı: Türk devletlerinde tahta geçecek olan kişi bazı kurallar doğrultusunda belirlenirdi. Durumun bu şekilde olması Türk devletlerinin en zayıf noktalarından bir tanesi haline gelmiştir. Bu kurallara göre hükümdar öldükten sonra tahta geçme hakkı tüm oğullarında aynı derecede bulunmaktaydı. Bunun sonucunda ise ortaya taht kavgaları çıkmaktaydı.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir