Celali İsyanlarının Sebep ve Sonuçları

17. yüzyılda Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde kötüye giden ekonominin getirmiş olduğu siyasi ve toplumsal bozulmalar sebebi ile halk isyan etmiştir ve bu isyana Celali İsyanları denilmiştir. Padişahlar her ne kadar isyanları bastırmak için Adalet nameler yayınlatsa da başarılı olamamışlardır.

Celali İsyanlarının Sebepleri

-İsyanların başlama sebepleri arasında tımar sisteminin kaldırılması ve onun yerine iltizam sisteminin getirilmesi yer almaktadır.  Osmanlı Devletinde olumsuz bir duruma yol açan bu durum engellenememiştir.

-O dönemde ekonomisi yeterince iyi olmayan halktan bir de gereğinden fazla vergi alınmaya çalışılması isyancıları daha da öfkelendirmiş ve isyanları büyütmüştür.

-Kadılar ve Sancakbeyleri halka karşı olumsuz davranışlar sergilemiş ayrıca vergi alımlarını kat kat arttırmıştır. Bunun neticesinde halk daha fazla dayanamamıştır.

-17. yüzyılda yapılan savaşlarda alınan yenilgiler askerlerin moralini bozmuş ve onları askerlikten kaçmaya kadar sürüklemiştir. Askerden kaçanlar daha sonraları eşkıyalık yapmaya başlamışlardır.

Celali İsyanlarının Sonuçları

-Halk, devlete karşı olan güvenini neredeyse tamamen yitirmiştir.

-Otoritesi sarsılan Osmanlı Devleti güvenlik konusunda da pek çok sorunla karşılaşmaya başlamıştır.

-Halk isyan edip vergileri ödemediği için devletin gelirleri azalmaya başlamıştır.

-Kırsal kesimlerden şehirlere birçok göç gerçekleşmiştir.

-Köylerden şehirlere göç edenler yüzünden tarım etkinliği azalmış ve ekonomi daha da kötüye gitmiştir.

-İsyanları bastırmak amacı ile isyancıların başlarında bulunanlardan bazıları öldürülmüş bazılarının ise devlete bağlı kalmaları sağlanmıştır. Ancak bunun neticesinde isyanlar daha da çoğalmıştır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir