Gösterge Ve Gösterge Bilimi Nedir

Gösterge ve gösterge bilimi nedir?

Diğer bir adıyla semiyotik olarak da bilinen gösterge bilimi göstergelerin açıklanması, üretimi, işaretlenmesi gibi birtakım sistematik olaylar üzerindeki durumunu inceleyen bilim dalına denmektedir. Bu bilim alanında Fransızlar terim olarak semiyoloji kelimesini kullanmışlardır. Disiplinler arası bir alan olan semiyotik birçok bilim dalının oluşturduğu bir disiplindir. Bu bilim dallarından birkaç tanesi mana bilimi, fonetik, dil bilimi, sosyoloji, mimarlık ve psikanalizdir. Neredeyse hemen her şey semiyotiğin inceleme alanında yer almaktadır. Ananeler, kültürel kodlar ve birçok şeyi semiyotik incelemektedir. Ayrıca yapısalcılığın bir modeli olarak da düşünülmektedir.

Gösterge biliminin en sık kullanıldığı alanlar ise mimaridir. Mimarinin ardından sanat ve iletişimde de yine gösterge biliminin kullanıldığını söyleyebiliriz. Gösterge bilimine örnek verecek olursak; görüntüsel göstergeyi ilk başta söyleyebiliriz. İfade ettiği şey ne ise onu direkt olarak canlandırıp gösterir. Bir diğer örnek ise belirtidir. Belirti ile nesne arasında gerçek bir ilişki kurulur ve nesne bu göstergeyi belirler. Tıpkı dumanın bir ateş belirtisi olduğu gibi

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir