İnsan Hakları İle İlgili Kompozisyon

Tüm insanlar eşit hak ve özgürlük içerisinde doğarlar. Dil, din, ırk ve renk inanç ayrımı yapmaksızın herkes eşit haklara sahiptir. Bu yüzden de insanlar haklarına göre bağımsız düşüncelere sahiptirler. Aynı zamanda insanlar haysiyet ve hakları bakımından da eşittir. Hiçbir ayrım yapılmadan tüm haklardan ve özgürlüklerden yaralanabilir. Kişinin aslında yaşamasını sağlayan ona sunulan haklarıdır. Çünkü, insanlar her nerede olursa olsun hangi ülkede yaşarsa yaşasın dini, dili, inancı, rengi onu oluşturan unsurlar arasındadır. Kimseye hesap vermek zorunda olmadan düşüncelerini ve bu benzer şeyleri özgürce yapabilmesi ve söyleyebilmesi onun hakkıdır.

Bunların dışında aslında insanın başta gelen bir yaşama hakkı vardır. Bunun dışında bir çok hakka sahiptir. Fakat bu hakka sahip olmamıza rağmen bazen haklarımız suistimal ediliyor. İnsanlar arasında hiç ayrım yapmadan olduğu gibi kabul edilmelidir.

Haklarımızın devlet tarafından güvence altında tutulması için adil yargılanma sistemi de aynı şekilde güvence altına alınması gerekmektedir. Sonuç olarak söyleyecek tek bir şey var oda, dünyanın her neresinde yaşıyor olursak olalım tüm insanlar eşit haklara sahiptir.

4 Yorum
  1. 17 Aralık 2014
  2. 18 Ekim 2015
  3. 20 Nisan 2016
  4. 1 Ocak 2017

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir