Biyoloji Bilimi Nasıl Gelişmiştir

19. yy’a kadar şimdiki alt dallarıyla gelişen ve bir bilim dalı olan biyoloji, canlıların bütün özelliklerini inceleyen bir bilim dalıdır. En başta insan olmak üzere, bitkilerin incelendiği dala botanik, hayvanların incelendiği dala zooloji, mikroorganizmaların incelendiği dala ise mikrobiyoloji denir.

Biyoloji alanında gelişmelerde bulunan Aristo birçok bitki ve hayvan türünü incelemiş ve bu türleri kategorileştirmiştir. Aristo’nun görüşleri, kendisinden sonra gelen bazı bilim insanlarının yaptıkları çalışmalarla birleştirilerek özellikle Batı’da uzun bir süre boyunca otorite haline gelmiştir.

Biyoloji dalına orta çağ zamanların da özellikle İbn Nefis, İbn Cahız ve İbn Baytar gibi müslümanlar bilim insanları katkı sağlamıştır. Özellikle erken evrim düşünüşüne katkı sağlayan İbn Cahız ilk kez besin zinciri fikrini ortaya atan kişidir. El-Dinaveri 9. yüzyılda yaşamış bir bilim insanıdır. El-Dinaveri bitki evrimini ve bitkilerin gelişimini incelemiş, botanik bilimine katkı sağlamıştır. El-Nebati’nin öğrencisi olan İbn-i Baytar ise eczacılığa yönelik bir ansiklopedi hazırlamış ve çokça bitki, yiyecek ve ilacı eserinde anlatmıştır. Eserin Latince çevirisi Avrupalı bilim insanları tarafından 18. ve 19. Yüzyıllarda tekrar kullanılmıştır. İbn Nefis metabolizma kavramını bulmuştur ve tanımlamalar yapmıştır..

Charles Darwin biyolojinin anası sayılan modern evrim teorisi inşa etmiş, Türlerin kökeni, İnsanın türeyişi, Cinsiyete Mahsus Seçme, İnsan ve Hayvanlarda Duyguların İfadesi eserlerinde bu teori hakkında görüşlerini belirtmiştir. Gregor Mendel ise manastırın bahçesindeki bezelyeleri birbirleriyle eşleştirerek genetik bilimin temelini atmıştır. Klasik genetik kanunlarının yapıtaşlarını oluşturmuştur. Biyoloji bilimi bu bilim insanları sayesinde giderek keşfedilmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır.

 

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir