Dört Büyük Meleğin Görevleri Nelerdir

Dört büyük meleğin görevleri nelerdir?

Melekler nurdan yaratılan varlıklardır ve insanlarda bulunan özellikler onlarda yer almaz. Dört büyük melek; Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil’dir. İslamiyette bulunan meleklerden en önemlileri bu dört melektir. Dört büyük meleğin baş harflerini bir araya getirdiğimizde CAMİ kelimesinin oluştuğunu görebiliriz.

Cebrail: Cebrail’in görevi Allah’tan almış olduğu emir ve yasakları peygamberlere ulaştırmaktır. Cebrail, bu emir ve yasakları peygamberlere vahiy yoluyla iletmektedir. Aynı zamanda Cebrail, vahiy meleği olarak da bilinmektedir.

Azrail: Bir diğer adıyla Melekü’l-Mevt olarak da bilinen Azrail bir ölüm meleğidir. Ölüm vakti gelmiş fanilerin ruhlarını bedenlerinden ayırarak teslim almak ile görevlidir.

Mikail: Mikail’in görevi doğa olaylarını belirli bir düzen içerisine sokmaktır. Aynı zamanda Mikail, insanların rızklarını iletmekle de görevli bir melektir.

İsrafil: İsrafil kıyamet ile anılan bir melektir. Kıyamet günü geldiğinde sur borusunu üflemek ile görevli olan melektir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir