Göç İnsanları Nasıl Etkiler

İnsanların göç etmelerinin altında birçok farklı neden yatmaktadır. Ancak belli başlı bazı göç etme nedenleri vardır. Bu nedenlerin başında genellikle iş bulamama ve yaşanılan bölgenin yaşamsal faaliyetlerinin yeterli olmaması gelmektedir. İnsanlar daha iyi bir yaşam sürdürebilmek için gelişmiş bölgelere göç ederler. Fakat bu durumda da o bölgede düzensiz bir nüfus dağılımı ve sosyo-kültürel bir karmaşadan kaynaklanan pek çok sorun ortaya çıkar. Göç etmenin toplumlar ve bölgeler üzerinde etkisi olduğu kadar insanların kişisel durumları üzerinde de etkisi oldukça fazladır.

Göçün insanların psikolojilerindeki etkisi göz ardı edilemeyecek kadar fazladır. Hiç tanımadığı bir bölgeye yerleşen bir insan orada kendisini yabancı hisseder. Hiç kimseyi tanımaz, farklı yapıda ve anlayışta insanlar ile karşılaşır, oradaki yaşam biçimine ayak uydurmada zorluk çeker. Durum böyle olunca da o insan kendisini toplumdan dışlanmış hisseder ve aşağılık hissine kapılır. Kendisine olan güvenini ve saygısını kaybederken aynı zamanda diğer insanlara olan saygı ve güven duygusunu da yitirmiş olur. Böylece o toplum içerisinde kötü adam rolünü üstlenen kişi haline gelir. Ayrıca sürekli göç eden insanlar beden olarak da zayıf bir duruma düşerler. Çok sık göç eden insanın bedeni bu kadar yükü kaldıramayabilir ve sonucunda çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir