Haklarımız Ve Sorumluluklarımız Nelerdir

Ülkemizde yaşayan her vatandaşın anayasada belirtilmiş olan bazı hakları ve sorumlulukları vardır. Bu haklarımız anayasa tarafından güvence altındadır. Tüm vatandaşlar bu haklardan eşit şekilde yararlanırlar. Sahip olduğumuz hakları şu şekilde sıralayabiliriz.

Temel haklar:

– Yaşama hakkı : Tüm temel hakların başında gelir. Diğer hak ve özgürlüklere kavuşabilmek için ilk önce yaşamak gerekir.

– Kişi Dokunulmazlığı : Anayasamıza göre, bazı özel durumlar dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulmaz. Anayasaya göre bazı özel durumlar sonucunda kişinin özgürlüğüne dokunulabilir.

– Özel Yaşamın Gizliliği : Kişinin istediği bazı şeyleri saklamaya hakkı vardır. Özel yaşamın gizliliğine dokunulursa bu karar mahkemeler tarafından yasal şekilde verilmiştir.

– Konut Dokunulmazlığı : Kişinin izni olmadan onun özel yaşam alanına girilemez. Ancak anayasamız tarafından yetkilere arama izni verilip suçlu arama, suç kanıtı arama ve bunun gibi nedenlerden ötürü konuta girme yetkisi tanıyor.

– Sağlık Hakkı: Devlet her yaşta vatandaşın beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır.

– Eğitim Hakkı: Anayasamızda eğitimle ilgili yer alan maddelerden bazıları aşağıdaki gibidir.
İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunlu devlet okullarında parasızdır.
Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.
Devlet, parasal olanakları yetersiz, başarılı öğrencilerin öğrenimlerini sonuna kadar sürdürebilmesi için onlara yatılı, burs, yurt olanakları gibi olanaklar sağlar.

– Seçme Ve Seçilme Hakkı: Tüm vatandaşlar seçme ve seçilme, bağımsız bir şekilde veya bir siyasi parti içerisinde siyasi faaliyette bulunma, halk oylamasına katılma haklarına sahiptir.

– Dilekçe Hakkı: Kişi bu hakkını kullanıp kendi sorunlarını çözmeye çalışır ve aynı zamanda toplumun da yönetiminde önemli hale gelir.

Diğer haklarımız:

– Sosyal Güvenlik Hakkı

– Mülkiyet Hakkı

– Çalışma Hakkı

Sorumluluklarımız Nelerdir?

-Çok eskiye dayanan davranışlar bir yerde yazılı değildir. Her zaman gelenek ve göreneklere saygı göstermeli. Bunun getirdiği sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz.

-İnsanlar toplu halde yaşarlar ve bunu getirdiği sorumluluklar vardır. Komşularımızla iyi ilişkiler kurmaya çalışırız. Yardıma ihtiyaç duyduğu günlerde onlarla birlikte olmaya çalışmalıyız.

 

 

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir