Bilimsel Çalışma Yöntemleri Sırası ile Yazınız

1-Problem Belirlenir: İlk önce problemin ne olduğunu iyice bir kavramak gerekmektedir.

2- Gözlem:  Gözlem nitel ve nicel gözlem olmak üzere ikiye ayrılır.

-Nitel Gözlem: Beş duyumuzu da kullandığımız gözlemlerdir. Bu gözlem kişiye göre değişebilir.

-Nicel Gözlem: Araç gereç yardımıyla yapılan gözlemlerdir. Objektif bir gözlemdir.

3- Verilerin Toplanması:  Veriler gözlemler sonucu elde edilir ve toplanıp düzenlenir.

4- Hipotezin Kurulması
: Yapılan gözlemler ve toplanan verilere bakılarak kurulmuştur. Kurduğumuz hipotezi iyi olması için;
– Probleme iyi bir çözüm yolu önermeli,
– Yapılacak olan deney ve gözlemlere her zaman açık olmalıdır,
– Toplanan bütün verilere bu hipoteze uygun olmalıdır.

5- Tahminlerde Bulunma: Kurulan hipotezler sonucunda mantıklı sonuçların ortaya çıkmasıdır ve bu sonuçlar ile hipotezin gerçek olup olmadığı denetlenir. Tahminler genel olarak “Tümdengelim” ve “Tümevarım” yöntemleri ile oluşturulur.
6- Kontrollü Deney : Tahminlerde bulunulan düşüncelerin geçerli olup olmadığı kontrollü deneyler sonucu anlaşılır. Eğer deney sonuçları tahminleri doğruluyor da hipotez geçerlilik kazanır. Fakat aksi durumla karşılaşılırsa yeniden bir hipotez kurularak bilimsel çalışmalara devam edilir.

7- Gerçek : Deneyler sayesinde kanıtlanmış olan bilimsel gerçekliklerdir.

8- Teori: Sürekli tekrarlanmakta olan deneylerle doğruluğu tam olarak belli olamayan, ancak büyük ölçüde kabul edilmiş hipotezlerdir.Teorilerin hala çürütülme olasılıkları bulunur.

9- Kanun: Teori veya hipotez , doğruluğu bütün bilimlerce kabul edilir ise kanun haline gelir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir