Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasında Kullanılan Ölçütler Nelerdir

Edebiyatın dönemlere ayrılmasında kullanılan ölçütler şunlardır:

1-) Dil Anlayışı: Dil, değişkenlik gösteren ve devamlı kendisini yenileyen bir araçtır. Bir toplumda değişiklik gösteren sosyal, kültürel, dini ve siyasi olaylar dili de etkiler ve dilin de değişimine sebep olurlar. Dil, edebiyatın temelini oluşturan ögedir. Dolayısı ile dilde olan bir değişiklik doğrudan edebiyatı da etkilemektedir. Şuanda resmi dilimiz olan Türkçe geçmişten bu yana çeşitli dönemsel değişimlere uğramıştır. Bu durum da edebiyatımızın farklı dönemlere göre sınıflandırılmasına neden olmuştur.

2-)Dil Coğrafyası: Türkler göçebe bir yaşam sürdürmüşlerdir ve çeşitli coğrafyalarda yaşamışlardır. Bu yüzden farklı kültürler ile etkileşim içerisinde bulunmuşlardır. Kendi içlerinde ayrı devletler kurmuşlar ve Türkçeyi Doğu, Batı ve Kuzey Türkçesi olarak üç gruba ayırmışlardır. Dillerinin de değişime uğraması bu yüzdendir.

3-)Kültürel Farklılaşma: Türklerin kültürleri tarih boyunca devamlı değişiklik göstermiştir. Hem göçebe kültürü hem İslami kültürü hem de Batı kültürünü içerisinde yaşamışlardır. Türklerin göçebe yaşam tarzından yerleşik hayata geçmeleri her açıdan pek çok değişikliğe yol açmıştır.  Bu değişiklikler dilin ve edebiyatın değişmesine de neden olmuştur.

4-)Dini Hayat: İslamiyetten önceki Türkler birçok farklı dine inanmaktaydı. İslamiyetin gelmesi ile birlikte sadece dini inanışları ve yaşam biçimleri değil aynı zamanda dil ve edebiyat anlayışları da değişmiştir. İslamiyete geçildikten sonra edebiyatımızda Kur-an, tasavvuf ve peygamberlerin tarihi gibi konular yer almaya başlamıştır.

5-)Sanat Anlayışı: Türkler her dönemlerinde farklı sanatsal faaliyetler göstermişlerdir ve bu durum edebiyatı da etkilemiştir. Türkler İslamiyeti kabul ettikten sonra eserler dini yaymak amacı ile yapılmaya başlanmıştır. Tanzimat dönemi ile birlikte sanatçılar artık  sadece toplumsal düşüncelere değil aynı zamanda kişisel düşüncelerine de yer vermeye başlamışlardır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir