İş Oluş ve Durum Fiilleri Hakkkında Bilgi

İş, oluş ve durum fiilleri.

Bu üç fiil türünü birbirlerinden ayırt etmenin kolay bir yolu vardır.

Bir fiile baktığımızda o fiilin geçişli olduğunu görürsek bu fiilin iş fiili (kılış fiili) olduğunu bilmemiz gerekir. Fiilin geçişli olup olmadığını anlamak için ise neyi ve kimi sorularını sormamız gereklidir. Eğer bu soruları sorabiliyor isek bu fiil geçişlidir. Örnek verecek olursak; ,içmek, atmak, kırmak geçişli fiiller olarak gösterilebilir. Fiil geçişli ise kılış yani iş fiilidir.

Belirli bir hareket sergilemeyen ve özneden bağımsız bir şekilde değişim gösteren fiillere ise oluş fiilleri denir. Geçişli olmayan fiiller oluş fiilleridir. Oluş fiillerine neyi ve kimi soruları sorulamaz. Örnek verecek olursak, büyümek, sararmak, yaşlanmak birer oluş fiilidir.

Belirli bir hareket sergileyen ve öznenin kendi isteği doğrultusunda gerçekleşen fiillere durum fiilleri denilmektedir. Eğer ki fiil bir hareket bildiriyorsa bu onun durum fiili olduğunu gösterir. Durum fiilleri de tıpkı oluş fiilleri gibi geçersiz fiillerdir. Örnek verecek olursak; ağlamak, yürümek, oturmak, kalkmak birer durum fiilidir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir