Madde Döngüsü Nedir

Yaşadığımız yerde ve evrende yaşamın devam edebilmesi adına önemli bazı maddelerin kullanıldığı kadar da aynı şekilde üretilmesi gerekmektedir. Bu maddeler aynı zaman da doğamızda da ekolojik öneme sahiptir ve canlılar ile yaşadıkları alan arasında devamlı alınıp verilir. Maddeler güneş enerjisi yardımıyla da belirli yörüngeleri izleyerek dolaşımlarını tamamlamış olurlar. İşte maddelerin ekosistemde ki bu dolanımına da madde döngüsü adı verilir. Çevremizdeki tüm bu maddeler döngü yoluyla devamlı olarak canlılar tarafından yeniden kullanılır.

Canlılar için en gereklileri ve devredilmesi şart olan maddelerin en önemlileri oksijen, su, azot, karbon, fosfor ve kükürttür. Madde döngülerinde saprofitler ve kemosentetik bakterilerin yeri ayrıdır ve en önemli role sahiptirler. Bu bakterilerin doğamızda her zaman toprağa düşmüş olan organik artıkları ve cesetleri ayrıştırıp inorganik maddelere dönüştürürler. İnorganik maddeler bu yollar ile serbest kaldıktan sonra tekrar fotosentez ve kemosentez yoluyla kullanılır hale getirilirler. Fotosentez ve kemosentez olaylarında da aynı şekilde inorganik maddeler organik maddelere dönüştürülür. Dönüştürülen bu organik artıklar yaprak, kaya parçaları veya hayvan ölüleri bile olabilir ve anlaşılacağı üzere gibi doğada hiçbir zaman madde kaybından bahsedilemez.

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir