Ribozom Sentezleri Nedir

Ribozom, proteinlerden ve ribozomal RNA’dan oluşmuştur. Ribozomlar zarlı bir yapıya sahip değildirler. Bu yüzde yapısında sadece rRNA ve protein bulunur. Hücrenin protein sentezi gerçekleştirdiği yerlerine verilen addır. Sitoplazma da serbest ya da endoplazmik retikulum’a bağlı halde bulunan 120-200 angstrom (Å) çapında yapılardır. Ribozomun tahmini %65 kadarı rRNA, geri kalan kısmı yani %35’i ise ribozomal proteinlerden meydana gelir. Ribozom, virüsler hariç her hücrede bulunur ve büyüklüğü 150-200 angstrom (Å) arasında değişen en küçük organeldir.

Ribozomlarda protein sentezi gerçekleşir. Hücreye girmiş olan aminoasitler ribozomda protein haline getirilir. Proteinler hücrenin en önemli yapıtaşlarıdır ve bunun sayesinde de ribozomlar hücrenin en önemli organelidirler. Yalıtmış olan ribozomlar, hücre dışında gerekli ortam hazırladığı zaman protein sentezi gerçekleşir.

Ribozomlar iki alt birinden oluşmaktadır. Ribozomu oluşturan rRNA ve çekirdek birleşerek büyük ve küçük alt birimleri oluştururlar. Daha sonra oluşturulan bu alt birimler sitoplazmaya geçer. Eğer protein sentezi yapılmazsa bu alt birimler birinden ayrılarak işlevsel hale gelebilmek için yeniden bir araya gelirler.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir