Tarihi olayların mekana göre sınıflandırmaya tabi tutulması tarih yazarlarında ne tür kolaylıklar sağlar?

Tarihi olaylar hakkında bir araştırmada bulunurken tarihi parça parça değil bir bütün olarak ele almamız gereklidir. Tarihi olayları sınıflandırmak bize oldukça kolaylık sağlar ancak o olayın bir bütün olarak incelememizi engellemiş olur. Sınıflandırma üç şekilde olmaktadır. Zamana göre, mekana göre ve konuya göre. Bu üç sınıflandırmayı birbirinden ayırarak incelemek o olayın diğer yönleri hakkında net bir bilgiye ulaşamayacağımız anlamına gelir. Bu yüzden bir tarih olayını araştırırken bu üç unsuru bir araya getirmek daha sağlıklı olur.

Mekana göre sınıflandırma yaparken sadece bir bölgenin veya coğrafi bir kesimin tarihinden söz edilmektedir. Mekana göre sınıflandırmalarda zaman ve konu üzerinde herhangi bir kısıtlama yoktur. Örnek olarak bir yazar Asya Tarihini incelemek isteyebilir ve yalnızca Asya Tarihinin bulunduğu toprakları ele alır. Yazar için kolay olan kısım sadece o bölgeyi araştıracak olmasıdır.Yalnızca o bölgenin ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi ve dini özelliklerini incelemesi yazar için büyük bir kolaylıktır. Bu yalnızca bir kıta için geçerli değildir. Aynı zamanda bir şehri , bir ülkeyi ya da bir bölgeyi incelemek ve hakkında yazı yazmak da mekana göre sınıflandırmaya girer. Tarihi olayların, gerçekleştiği yerlere göre isimlendirilip sınıflara ayrılması tarih yazarlarına oldukça kolaylık sağlamıştır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir